Trigema, a.s. O PROJEKTU

Lokalita Nových Butovic prošla za posledních 20 let zásadní proměnou. Záměr projektu TOP TOWER by proto také rozhodně neměl být fádním rozšířením místní stávající administrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže ještě zatraktivnit jedinečnost této lokality.

V rámci návrhu budovy TOP TOWER se mimo jiné počítá s tím, že projekt bude mít více využití najednou. Vedle rezidenční a kancelářské zde má být navíc výrazně zastoupena veřejná plocha, která bude určená například pro provozovny služeb a obchody. Možná je rovněž další forma kulturního vyžití, ale také třeba nový a kvalitnější veřejný prostor mezi oběma výstupy ze stanice metra Nové Butovice, který bude s budoucí budovou sousedit. V nejvyšším bodu TOP TOWER navíc vznikne vyhlídkové místo, které bude otevřené veřejnosti panoramatem Jihozápadního Města a dalších přilehlých oblastí.

V návrhu je také počítáno se systémem zachycování a hospodaření se srážko­vou vodou, která bude dále využívána v rámci standardního provozu budovy nebo k zalévání zeleně. Parkovací stání pod objektem budou zpřístupněna veřej­nosti formou sdíleného parkování. Investor zároveň počítá s tím, že TOP TOWER bude energeticky úsporný s certifikátem LEED Gold.

Současně s tím navíc investor iniciuje a činí konkrétní kroky, jejichž smyslem je rozšíření počtu zvýhodněných parkovacích míst pro místní rezidenty a další v nejbližším okolí. Nový parko­vací dům vznikne cca 200 metrů od budovy u křižovatky ulic Bucharova a Petržílkova.

TOP TOWER bude vystavěn v těsné blízkosti metra Nové Butovice a bude navazovat na novou téměř kilometrovou místní pěší zónu, vedoucí od stanice metra přes centrální Sluneční náměstí až ke stanici metra Hůrka. Současně bude stát téměř v sousedství stávajících projektů technologicko-informačního centra Cyberdog, plastiky Davida Černého Trifot či areálu SMART, jehož součástí je fotogalerie Czech Photo Centre zamě­řená na současnou moderní fotografii.