Pražští radní dnes schválili výběr dodavatelů dvou veřejných zakázek na projektovou a inženýrskou činnost pro důležité dopravní stavby na jihovýchodě Prahy. Hostivařská spojka, obchvat Dolních Měcholup, Uhříněvsi a následné propojení Kutnohorské s plánovaným dálničním okruhem 511 vytvoří jeden celek, který zabrání projíždění tranzitní dopravy skrz centra městských částí, ale zároveň snadno propojí průmyslové zóny v této části hlavního města.

„Vedle důležitého úseku 511 Pražského okruhu chceme na jihovýchodě Prahy dopravně ulevit také výstavbou další důležité silniční infrastruktury. Hostivařská spojka, obchvat zastavěného území Dolních Měcholup a Uhříněvsi včetně napojení Kutnohorské na Pražský okruh zásadně zlepší kvalitu života místních a zklidní nevyhovující dopravní situaci v oblasti,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Projektová příprava bude počítat nejenom s komunikacemi pro motorovou dopravu, její součástí bude i nový systém infrastruktury pro chodce a cyklisty dle platných strategických dokumentů města.

Pragoprojekt vypracuje projekt pro Hostivařskou spojku, která propojí ulice Průmyslová a Kutnohorská. V návaznosti na ni také obchvatovou komunikaci Dolních Měcholup. Ta odvede tranzitní dopravu ze zastavěné oblasti. Firma nabídla 34 061 500 Kč s DPH. Druhý vítěz veřejné zakázky, Pontex, řeší projekt propojení ulice Kutnohorská s Pražským okruhem, aby se automobilová a nákladní doprava vyhnula Uhříněvsi a pohodlně se napojila na budoucí okruhový dálniční úsek 511. Společnost nabídla 22 947 650 Kč s DPH.

Obě firmy byly vybrány na základě multikriteriálního hodnocení, kdy se při jejich výběru nenahlíželo pouze na cenu. „Kvalifikovat se mohly jenom společnosti profesně a technicky způsobilé se seznamem významných realizovaných prací za posledních deset let a třemi konkrétními poskytnutými zpracováními dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebné inženýrské činnosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení u dopravních staveb v hodnotě investičních nákladů 150 milionů korun,“ dodal Scheinherr. Zároveň společnosti musely dát dohromady seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejných zakázek.