Národní galerie Praha zahajuje poslední výstavní sezónu Veletržního paláce letošního roku oslavami 30. výročí sametové revoluce. Společně s tematickými výstavami otevírá také novou expozici umění 19. století a dvě monografické výstavy – Stanislava Suchardy a Jitky Hanzlové.

  1. listopadu vyvrcholí ve Veletržním paláci akce, kterými se Národní galerie v letošním roce zapojuje do oslav 30 let novodobé demokracie. Výstava 1989 v rámci projektu HAVEL NA HRAD! ukáže, jak tehdejší fotografové reflektovali nejen listopadové události, ale i každodennost celého revolučního roku. Projekt představující mimo jiné fotografie Bohdana Holomíčka, Karla Cudlína, Pavla Štěcha nebo Vladimíra Birguse by měl být srozumitelnou výpovědí i pro generace, které tehdejší dobu bezprostředně nezažily.

Součástí výstavního programu k výročí je také série videorozhovorů Interview 89 s tvůrčími osobnostmi – Magdalenou Jetelovou, Ivanem Kafkou, Annou Daučíkovou, Zbyňkem Baladránem a Jakubem Jansou, které ve svých výpovědích reflektují události roku 1989 i dobu následující.

Nedávno zahájené výstavy Milana Grygara a Josefa Bolfa v rámci výročního cyklu Tři umělci – tři generace doplní nová výstava Jitka Hanzlová: Tišiny. Ta je vůbec první komplexní prezentací díla této umělkyně v její rodné zemi. Představí tři desetiletí autorčiny umělecké praxe včetně nového cyklu fotografií, který vytvořila speciálně pro výstavu v NGP.

Po loňském úspěšném otevření expozice 1918–1938: První republika ke stoletému výročí založení Československa letos NGP navazuje sbírkovou expozicí 1796–1918: Umění dlouhého století. Ta opětovně zpřístupní řadu klíčových děl se sbírek Národní galerie, mimo jiné Gustava Klimta, Egona Schieleho, Edvarda Muncha, Paula Gauguina nebo Pabla Picassa a Caspara Davida Friedricha. Z českých autorů se mohou návštěvníci těšit na Josefa Mánesa, Antonína Slavíčka, Františka Kupku, Františka Bílka či Josefa Václava Myslbeka.

Koncepce expozice je založena na důležitých dobových tématech ­– portrétu, krajině, historických či náboženských motivech. Díky tomu bude české, respektive středoevropské umění představeno v širokém mezinárodním kontextu.

Součástí nové expozice bude i prostor pro komorní krátkodobé výstavy a grafické kabinety – zahajovacím projektem je Bydlení v umění, výstava věnující se výzdobě pražských obytných staveb 19. a počátku 20. století.

Na novou sbírkovou expozici tematicky navazuje výstava Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces, která je první souhrnnou prezentací díla tohoto významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století. Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Kromě tematicky členěné tvorby – portréty, pomníky, medaile a plakety – prezentuje dobový kontext a díky unikátně dochovaným autorským kresbám a fotografiím též vlastní tvůrčí proces i technologické aspekty vzniku děl. Velká část exponátů je k vidění poprvé – řada plastik byla zachráněna a restaurována v rámci projektu NAKI Stopy tvorby, jehož je výstava výstupem.

Během Openingu 89, který se uskuteční ve Veletržním paláci ve čtvrtek 14. listopadu od 19 hodin, budou kromě nově zahajovaných projektů k vidění zdarma také všechny sbírkové expozice a další výstavy připravené v rámci oslav výročí – Milana Grygara a Josefa Bolfa. Během večera proběhne koncert kapely WWW, která byla počátkem 90. let jednou z prvních českých rapových skupin.

 

Zahajované projekty

1796–1918: UMĚNÍ DLOUHÉHO STOLETÍ od 15. 11. 2019 | Veletržní palác – 4. patro

1989 15. 11. 2019 – 16. 2. 2020 | Veletržní palác – 2. patro

STANISLAV SUCHARDA 1866–1916: TVŮRČÍ PROCES 15. 11. 2019 – 5. 4. 2020 | Veletržní palác – mezanin

JITKA HANZLOVÁ: TIŠINY 15. 11. 2019 – 16. 2. 2020 | Veletržní palác – 5. patro

BYDLENÍ V UMĚNÍ 15. 11. 2019 – 2. 2. 2020 | Veletržní palác – 4. patro

INTERVIEW 89 15. 11. 2019 – 2. 2. 2020 | Veletržní palác – Malá dvorana