IX. konference INSPIROMAT na téma můj podnikatelský příběh –  ŽENY V ZEMĚDĚLSTVÍ

Pondělí 21. prosince 2019  v kongresový sál pojišťovny Kooperativa, v Praze. Pod záštitou Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.  Se svými příběhy se s obecenstvem podělili:

Ing. Michaela Hospodková – vystudovala obor Rostlinolékařství na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Ve společnosti Corteva pracuje od roku 2010. K rostlinám, přírodě a zemědělství si vytvořila blizký vztah již v dětství, kdy její děda byl vinař a učil na střední vinařské škole v Modre na Slovensku. V současné době pracuje ve společnosti Corteva na pozici Marketing Communication Manager. Letos například mimo jiné řídila marketingovou a prodejní kampaň nového fungicidního přípravku do brambor – Zorvec Enicade

Ing. Milada Měsícová – absolventka obchodně – podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě pracuje od roku 2003 v Zemědělském družstvu Unčovice. Od roku 2005-2011 jako prokurista dceřiné společnosti ZP Štěpánov,a.s., od roku 2011 jako předseda představenstva Zemědělského družstva Unčovice. Je členem dozorčí rady Agrární komory ČR a předsedkyní Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska. Zemědělské družstvo Unčovice hospodaří na více jak 6000 ha zemědělské půdy, což jej řadí mezi největší zemědělské podniky v Olomouckém kraji. Zaměstnává zhruba 160 lidí a roční obrat se pohybuje kolem 400 mil. Kč. Zabývá se rostlinnou výrobou, živočišnou a výrobou elektrické energie.

Ing. Monika Nebeská je předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, jednatelkou společností Agrochov, s.r.o., Bohemia Fresh s.r.o., Vital komodity s.r.o., Vital odbytové družstvo a FytAgro s.r.o., FytEko s.r.o. Je členkou představenstva Okresní agrární komory v Hradci Králové, členkou představenstva Svazu pěstitelů cukrovky Čech, předsedkyní kontrolní komise Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR a také členkou dozorčí rady Zelinářské Unie Čech a Moravy. Dosáhla významných manažerských ocenění (Lady Pro 2013, Manažerka odvětví zemědělství a služby a ocenění TOP 10 Manažer roku 2015). Její jméno je nejvíce spojováno s výjimečným úspěchem Všestarské cibule, která je zapsána v bruselském rejstříku chráněných zeměpisných označení původu.

Ing. Zuzana Pavlíková-Šimonková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Díky studiu na Caledoniann school hovoří anglicky, německy a španělsky. Je vdaná a má dceru a syna. Pracuje jako ředitelka rodinné firmy Šimonek, kterou před čtyřmi lety převzala po svém otci. Firma hospodaří na 2000 ha lesa, na 700 ha zemědělské půdy v konvenčním zemědělství, věnuje se profesionálně myslivosti v Oboře Podčejk, bažantnici Hájek. Nedílnou součástí rodinného majetku jsou nemovitosti, firma provozuje dva zámky a hrad. Věnuje se intenzině i činnosti v oblasti turismu. Hrad Houska je otevřen veřejnosti stejně jako zámek Stránov a na zámečku v Lobči funguje penzion. Firma zaměstnává celkem 40 lidí. Součástí majetku jsou i vysloveně nevýdělečné objekty jako špejchary, kostel, kapličky.

Konferenci krásně uváděla populární Štěpánka Dufková.

Do problematiky zemědělství přítomné uvedli zástupci společnosti Corteva. Poté předsedkyně Klubu manažerek Lenka Tomešová představila jednotlivě vystupující.

Následovaly čtyři vskutku inspirující vystoupení žen, které pro české zemědělství jsou velkým přínosem. Téměř 2 hodiny konferenční sál Kooperativy ani nedutal s výjimkou věcných dotazů. Ticho přerušoval jen občasný potlesk.

Na snímku jsou, zleva: Ing. Milada Měsícová, Ing. Monika Nebeská, Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, PhDr. Lenka Tomešová předsedkyně Klubu manažérek ČR, Ing. Zuzana Pavlíková-Šimonková, Ing. Michaela Hospodková

Více o cyklu konferencí Můj Inspiromat najdete zde: http://mujinspiromat.cz/