nové energocentrum DPP

DPP zprovoznil ve vozovně Hloubětín nové energocentrum, příští rok na jaře na něj naváže stavbou hlavní haly

Praha, 7. října 2021 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech dokončil v Hloubětíně výstavbu první etapy nové vozovny, v rámci které vybudoval a uvedl do zkušebního provozu samostatné energocentrum. Jeho základní součástí je trafostanice, měnírna a rozvodna pro okolní tramvajové tratě a budoucí novou vozovnu. Stavba trvala dle plánu 10 měsíců, jejím zhotovitelem bylo sdružení společností Elektrizace železnic Praha a OHL ŽS, přičemž celkové stavební náklady činily 120 milionů Kč. Na jaře 2022 plánuje DPP zahájit výstavbu dalších etap nové vozovny Hloubětín, především haly pro odstavování a údržbu tramvají. Na zhotovitele této stavby DPP dokončuje veřejnou zakázku, ve které obdržel celkem sedm nabídek.

Nové energocentrum ve vozovně Hloubětín tvoří dvoupatrová budova, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Budou v něm umístěny technologie odpovídající za zásobování energiemi jak pro budoucí vozovnu, tak i přilehlé tramvajové tratě či okolní zástavbu. V současnosti je již v provozu měnírna pro zajištění stejnosměrného trakčního napětí 660 voltů pro samotnou vozovnu, tramvajové tratě v Kolbenově ulici a v úseku po smyčku Starý Hloubětín; dále rozvodny jak DPP, tak i Pražské energetiky (PRE) sloužící k napájení měnírny a obytných domů v okolní zástavbě. Kromě energocentra DPP v Hloubětíně vybudoval nový kabelovod pro PRE, dále dráhový kabelovod od přilehlých tramvajových tratí, zrealizoval přeložky kanalizací a dalších inženýrských sítí.

„Nové energocentrum v Hloubětíně je sice zdánlivě malé svou velikostí, ale velké svým významem, protože v dohledné době budeme moci na něj navázat výstavbou nové vozovny, zejména haly pro odstavování, údržbu a opravy tramvají, kterou pro provoz tramvají v Praze velmi nutně potřebujeme,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch
a dodal: „Veškerá technologie silové elektřiny a výměníky tepla byly doposud ve vozovně Hloubětín umístěny v západním přístavku bývalé deponovací haly. Ten přijde zbourat, nicméně jsme tak doposud nemohli učinit, než vybudujeme nové energocentrum. To jsme v těchto dnech uvedli do zkušebního provozu, napájení přilehlých tramvajových tratí je tak zajištěno. Jakmile bude podepsána smlouva se zhotovitelem dalších etap a připravena realizační dokumentace, můžeme dokončit bourací práce v areálu a následně zahájit výstavbu nové vozovny Hloubětín, která potrvá dva roky. Předpokládáme, že se stavbou začneme v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.“

V hloubětínském energocentru DPP během výstavby nové vozovny nainstaluje také tepelná čerpadla, která budou sloužit k vytápění areálu, dále výměníkovou stanici napojenou na existující horkovod pro vykrytí špičkových potřeb. V novém energocentru budou především umístěny velkokapacitní baterie pro ukládání energie z fotovoltaických panelů, které DPP plánuje umístit na střeše budoucí haly pro odstavování a údržbu tramvají.

Nejmladší ze 41 pražských tramvajových měníren

nové energocentrum DPPNejmladší měnírna DPP v Hloubětíně patří mezi středně velké měnírny trakčního napětí pro tramvajové tratě v Praze. DPP jich má v hlavním městě celkem 41. Tou největší je měnírna Holešovice ve Strojnické ulici, nejstarší je objekt měnírny na Smíchově z roku 1922. Úplně nejstarší z dob Františka Křižíka se bohužel už nedochovaly s jedinou výjimkou v Holešovicích, která je součástí areálu tamní teplárny, a již neslouží svému původnímu účelu. Zajímavostí je, že Hloubětín, Strašnice a Ústřední dílny Hostivař, jsou jediné tři tramvajové měnírny v Praze umístěny v areálu vozoven. Raritou je tramvajová měnírna v autobusových garážích Vršovice, která napájí tramvajovou trať na Spořilov, v minulosti sloužila i pro napájení trakčního trolejbusového vedení a DPP ji bude od prosince využívat také pro dobíjení nových elektrobusů Škoda E’City.

Z nedávné historie vozovny Hloubětín

Původní vozovna Hloubětín, zprovozněna v roce 1951, přestala sloužit svému účelu v lednu 2018, kdy několik let nepřetržitě sledované závady střešní konstrukce deponovací haly dospěly do stádia, kdy již nebylo možné v hale garantovat bezpečný provoz. Na jaře 2019 DPP v areálu Ústředních dílen v Hostivaři vybudoval a zprovoznil odstavné kolejiště, kde jsou od té doby dočasně odstavovány hloubětínské tramvaje. Střechu deponovací haly vozovny nechal DPP odstřelit v srpnu 2019 a následující měsíce v areálu probíhaly bourací práce a odvoz sutě. Na projektu nové vozovny Hloubětín začal DPP pracovat v roce 2014 studií proveditelnosti, na začátku loňského roku získal všechna pravomocná stavební povolení a mohl začít s přípravami realizační fáze. Na začátku loňského listopadu DPP zahájil výstavbu energocentra, tj. 1. etapy nové vozovny Hloubětín.