Praha 9 chce vybudovat nové centrum městské části u O2 Arény

Praha 9 chce vybudovat nové centrum městské části u O2 Arény

Praha 19. října 2021 – Praha 9 se chystá vytvořit nové živé centrum Vysočan. Jedinečnou příležitost vidí v developmentu brownfieldů v okolí O2 Arény. Městská část chce proto nyní získat pozemek od společnosti Howden ČKD Compressors, který je klíčový proto, aby zde mohla ve spolupráci s vlastníky okolních pozemků vybudovat novou městkou čtvrť s bydlením, kancelářemi, obchody a veřejnými budovami včetně školy. Jádrem čtvrti se má stát náměstí Emila Kolbena s dominantami.

Část Vysočan v okolí metra Českomoravská je přirozeným středem celé městské části Praha 9. Vytvořit zde živé a ideálně také modro – zelené centrum v rámci chystaného rozvoje celého území se proto přímo nabízí. Zatímco jinde v metropoli městské části obvykle prodeji strategických pozemků pouze přihlížejí a vstupují do jednání s developery jen jako účastník řízení, Praha 9 sází na jinou strategii. Městská část chce koupit pozemky, vytvořit na nich urbanismus a po parcelách je pak zpět se změněným územním plánem a hotovou urbanistickou studií prodávat developerům. Chce tak být tím, kdo bude mít rozhodující slovo a bude přímo řídit rozvoj lokality. Ta se díky O2 Aréně, kongresovému centru světových standardů, hotelu či obchodnímu centru, stává atraktivním místem. Do budoucna by se tato část města mohla stát přitažlivou moderní protiváhou historickému jádru, kde se bude koncentrovat společenský, ekonomický a kulturní život.

HafenCity jako příklad městotvorného developmentu pod taktovkou městské části

Městská část nechce být jen tím, kdo jedná s vlastníky pozemků z pozice slabšího hráče, ale sama plánuje pozemky o velikosti zhruba tří hektarů od zahraničního vlastníka získat. Inspirací pro tento přístup může být Hamburk, kde tamní starosta vykoupil pozemky pro vznik nové městské čtvrti HafenCity, aby měl všechny karty v ruce on.  Město na parcelách vytvořilo urbanismus a jednotlivé městské bloky a domy pak po architektonické soutěži prodávalo developerům pro finální development. Mohlo tak daleko lépe ovlivnit podobu budoucí čtvrti a přitáhnout do Hamburku ty největší architektonická esa současnosti.

„Máme šanci vytvořit kvalitní veřejný prostor v synergii s tím, co už vybudovali soukromí investoři a dát nový impuls této části města, kterou dodnes hyzdí staré továrny a je pro obyvatele neprostupná.  Máme zkušenost s Parkem Přátelství, kde nám veřejnost dala mandát koupit pozemky a dotvořit je pro lidi. Teď chceme postavit nové centrum, na kterém by se mohli podobně jako v tom Hamburku podílet ti nejlepší architekti s neotřelými nápady,“ uvedl starosta MČ Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Zeptáme se vás

Pro rozvoj celé lokality už nechala Městská část Praha 9 zpracovat urbanistickou studii, jejímž cílem je přestavba nefunkčního brownfieldu na moderní městskou čtvrť se smíšenou funkcí. „Máme šanci postavit opravdové město krátkých vzdáleností, které kombinuje možnosti pro bydlení, práci i zábavu. Zároveň bychom tady rádi vybudovali nové centrum s náměstím, školou a dalšími veřejnými funkcemi. Pokud se městská část aktivně zapojí do vzniku centrální části rozvojového území, nalézá se shoda mezi potřebami města a ekonomikou projektů nepoměrně snadněji a rychleji, než když jen koriguje představy investorů,“ je přesvědčen starosta.

Studie, kterou zpracoval ateliér Qarta architektura, dává už nyní poměrně jasnou představu o tom, jak by mohl urbanismus moderní městské čtvrti vypadat. O tom, co by měla nová čtvrť přinést občanům Prahy 9, chce ale městská část diskutovat s veřejností. Aktuálně proto připravila anketu, ve které se místních obyvatel bude ptát na to, jaký typ občanské vybavenosti ve svém okolí nejvíce postrádají a co by mohlo být součástí náměstí Emila Kolbena.

Nová čtvrť naváže na průmyslovou tradici oblasti

Na jedné straně by nově vybudované náměstí navázalo na stávající zástavbu vedle O2 Arény budovou plnohodnotné školy a školky pro občany Prahy 9. Na druhé straně by jej mohly zakončovat budovy, které se stanou novými dominantami lokality a jejichž parter by byl vyčleněn pro vzdělávací technické centrum. To by mohlo z budovy různými interaktivními outdoorovými prvky vstupovat i do náměstí.

„Průmyslovou minulost Prahy 9 bychom chtěli přenést do současnosti a navázat na ní centrem, které by lákalo mladé a děti k moderní technice jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, 3D tisk a další. Chceme-li být skutečně zemí pro budoucnost, musíme také naše vzdělávání vést technickým směrem. Na rozdíl od humanitně zaměřených oborů je ale pro ty technické třeba mladé lidi nadchnout a učit je k lásce k technice již od útlého dětství. Kde jinde, než právě na tradičně průmyslové Praze 9, by podobné centrum zaměřené na popularizaci vědy a moderních technologií využitelných pro průmysl mělo vzniknout?,“ soudí starosta městské části Tomáš Portlík.

Devítkový Karlín

Podle architekta Jiřího Řezáka, autora urbanistické studie, by se mohly stát Vysočany i díky podobné industriální historii a vynikajícímu dopravnímu spojení „příštím Karlínem“, ze kterého se podařilo vytvořit pestrou čtvrť propojující služby, práci, kulturu a bydlení. „Náměstí Emila Kolbena s bulvárem vytvoří zcela jedinečný veřejný prostor. Inspiraci jsme našli v Miláně, kde radnice společně s urbanisty a architekty přistoupila k revitalizaci podobného území tak, že kombinovali klasickou blokovou zástavbu s výškovými dominantami. To umožnilo při stejném objemu zástavby vytvořit opravdu velkorysý veřejný prostor s živým parterem a místy pro odpočinek. Výšková zástavba naváže na stávající rezidenční dům Eliška, prostor dotvoří a vnese do něj jasné prvky, které přispějí k lepší orientaci v území. Urbanistické řešení lokality těží také z rozlehlého parku kolem Rokytky,“ doplnil Řezák.

S vlastníky okolních pozemků chce nyní městská část jednat o jejich budoucím využití v souladu s touto urbanistickou studií. Ta se stane podkladem pro změnu územního plánu, která umožní přestavbu brownfieldu s převažující funkcí výroby. Urbanistická studie, která řeší zhruba desetihektarové území, jehož jádrem bude plánované náměstí Emila Kolbena, počítá s tím, že by tu mohlo vzniknout zhruba 3500 bytů, 56 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy pro služby, z čehož zhruba 23 tisíc metrů čtverečních připadá na školské zařízení, které by se mělo nacházet právě na pozemcích, jež chce městská část získat od Howden ČKD Compressors do svého majetku. Navrhovaný objem zástavby zůstal pod limity, se kterými počítá Metropolitní plán.

V budoucnu by se mělo proměnit celé okolí 02 Arény. Výraznou přestavbou projde také stanice metra Českomoravská i přilehlé autobusové nádraží. Měla by tak vzniknout skutečně moderní městská čtvrť 21. století.

Zdroj: https://praha9.cz/ Vizualizace a výběr z urbanistické studie území naleznete zde: https://we.tl/t-UW4zQPemlP