Christian Zervos, Pablo Picasso. Paris, Éditions Cahiers d'art 2013, 33 sv.

Akvizice katalogu raisonné díla Pabla Picassa do fondu knihovny NGP

Knihovna Národní galerie Praha získala počátkem roku 2022 do svého fondu velmi zásadní dílo, a to jak svým významem, tak rozsahem. Badatelům je nyní k dispozici kompletní 33svazkový soupisový katalog díla Pabla Picassa, který vychází v doplněné reedici vydání z let 1932⁠–⁠⁠1978, a na kterém spolupracoval Christian Zervos se samotným Pablem Picassem.

Katalog raisonné autora Christiana Zervose (1889-1970), řecko-francouzského historika umění, sběratele a vydavatele, je uceleným soupisem díla Pabla Picassa (1881⁠–⁠1973). Jde o dílo jedinečné svým rozsahem a úplností a má zásadní význam pro studium uměleckého díla Pabla Picassa a pro dané umělecké období.

Pro odborné pracovníky NGP má publikace velký význam, a to nejen vzhledem k zastoupení významného souboru děl Pabla Picassa ve sbírkách NGP získaných darem někdejšího ředitele Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Vincence Kramáře (1877⁠–⁠1960). Kompletní katalog není zastoupen v knihovních fondech ani v ČR, ale ani v zahraničí, akvizice tohoto díla do fondu knihovny NGP je proto velkým přínosem pro české i zahraniční badatele.

Zdroj NG;  LJM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *