Dopravní tepna v oblasti Hloubětína bude zahloubena

Průmyslový polookruh čekají velké změny. Zásadní dopravní tepny v oblasti Hloubětína budou zahloubeny, uleví se tak dopravě v celé metropoli

Hlavní město již delší dobu řeší, jakým způsobem ulehčit dopravě v oblasti Hloubětína, kudy vedou zásadní komunikace v ulicích Průmyslová a Kbelská. Jen v tomto úseku dlouhém přibližně 9 kilometrů jezdí denně až 85 tisíc vozidel. Nová studie, která byla představena veřejnosti ve středu večer, počítá se zahloubením části ulic, což by pomohlo celopražské dopravě. V ideálním případě by práce měly být dokončeny do roku 2028 a město by stály přibližně 6 miliard korun.

Průmyslový polookruh, který tvoří ulice Průmyslová a Kbelská ve východní části Prahy, je jednou z nejvýznamnějších pražských komunikací. Na trase dlouhé 8,75 km projede denně 35 až 85 tisíc vozidel. Hlavní město proto řeší, jakým způsobem by se dalo této části metropole dopravně ulehčit. Cílem úprav, které jsou výsledkem obsáhlé studie, je zvýšení plynulosti a bezpečnosti všech účastníků dopravy, tedy jak automobilů či MHD, tak i pěších a cyklistů.

„Ulice Průmyslová a Kbelská, které dohromady tvoří Průmyslový polookruh, dnes reálně plní funkci chybějících okruhů. Musíme ho zkapacitnit, protože to je stavba, která ještě v tomto desetiletí výrazně pomůže plynulosti dopravy ve východní části města. Odstraní kolony a zaručí plynulost provozu. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín zvýšíme kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až o polovinu. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a lepší propojení pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

V současné době Průmyslový polookruh částečně nahrazuje chybějící dokončení Pražského okruhu (část 511), jehož dobudování má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci úprav studie navrhuje zlepšení průjezdnosti křižovatek a vytvoření nových připojovacích a odpojovacích pruhů, které by zajistily větší plynulost dopravy. Části zmíněných ulic by měly být v příštích letech zahloubeny, aby řidiči nemuseli čekat v kolonách na křižovatkách, ale celou trasu projeli ideálně bez zastavení.

„Při přípravě projektu jsme kladli důraz na to, aby zvolená řešení město spojovala, a ne rozdělovala. Proto je návrh založen na citlivých řešeních 21. století, a nikoli rozsáhlých mimoúrovňových křižovatkách,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Po celé trase je mimo jiné kladen důraz na zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty a dosadbu zeleně. První práce by zde měly začít již v letošním roce, konkrétně by měly být upraveny některé světelné křižovatky a řadící pruhy. Dále bude letos zahájena výstavba dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská. V následujících letech se počítá také s dílčími úpravami křižovatek v Průmyslové ulici a rekonstrukcí mostní estakády přes údolí Rokytky. Na ty by mělo navázat vybudování tunelu mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova a související úprava ulice Kbelská v oblasti Hloubětína.

V ideálním případě by tak práce mohly skončit v roce 2028 s celkovými náklady přibližně
6 miliard korun. Co se týče samotného zahloubení, hlavní město v tuto chvíli projednává studii se základními dotčenými orgány státní správy a dále bude následovat příprava soutěže na projektanta. Celá studie včetně navazujících kroků byla představena veřejnosti v rámci diskuzního večera s názvem Velké změny Prahy ve středu ve večerních hodinách.

Zdroj TZ, LJM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *