Metro D Olbrachtova

DPP dnes získal pravomocné stavební povolení na první úsek metra D Pankrác – Nové Dvory

Praha, 24. března 2022 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes obdržel pravomocné stavební povolení na stavbu metra D v úseku I.D1 Pankrác – Nové Dvory včetně pravomocného povolení kácení v úseku Pankrác – Olbrachtova. Po desítkách let přípravných prací bude díky tomu moct DPP zahájit samotnou stavbu prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác D – Olbrachtova, pro kterou v loňském roce vysoutěžil zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace.

DPP na základě získaného pravomocného stavebního povolení dnes odeslal zhotovitelům stavby, dodavatelům monitoringu a pasportizace, jakož i technologickému dozoru investora výzvy k realizaci prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác – Olbrachtova. Následovat bude vstupní pasportizace budov, komunikací a inženýrských sítí v zóně ovlivnění, tj. zdokumentování jejich aktuálního stavu v oblasti, kde bude výstavba probíhat. Poté budou DPP a zhotovitelé moct navázat na geologický průzkum, ukončit jeho údržbu a zahájit samotnou stavbu prvního úseku čtvrté linky pražského metra.

Kvůli zbytečným obstrukcím metro D ztratilo bezmála dva roky, což přišlo hl. m. Prahu a daňové poplatníky na stovky milionů korun. I s ohledem na aktuální vysokou míru inflace DPP nechce promarnit žádný další den, proto ihned zahajuje přípravné práce. Takže kromě předání výzev dnes DPP začíná předávat také staveniště zhotovitelům.

Získání pravomocného stavebního povolení umožní DPP také vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace dalšího úseku metra D, tj. I.D2b Olbrachtova – Nové Dvory.

„Dokázali jsme to. Máme to černé na bílém. Získali jsme pravomocné stavební povolení na stavbu metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory a můžeme zahájit stavbu dekády. Dnes je pro Prahu skutečně velký den. Mám obrovskou radost, že tisíce odpracovaných hodin desítek kolegyň a kolegů nevyšly nazmar. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, moc děkuji. Všichni odpracovali vše pečlivě a profesionálně. Po třech letech práce máme pravomocné stavební povolení. Víme, jak zaplatíme první etapu díky Evropské investiční bance a práci kolegy Pavla Vyhnánka, náměstka pro finance. S metrem stavíme i nové čtvrti a kvalitní veřejný prostor pro trávení volného času. Kupujeme nejmodernější automatické soupravy a při té příležitosti zmodernizujeme i linku C pro automatický provoz. Když se spojí smysluplná vize a šikovní a pracovití lidé, nic není nemožné,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Z každého získaného pravomocného stavebního povolení na realizaci našich projektů pro pražskou MHD mám velkou radost, protože je to završení celého přípravného procesu, který je v ČR extrémně náročný, kdy např. u tramvajových tratí se ukazuje nepsaná přímá úměra – měsíc stavby znamená zhruba rok příprav, projednávání a povolovacích procesů. V případě získání pravomocného stavebního povolení pro první úsek metra D mám radost nepopsatelnou. Po více než 20 letech příprav se plány a sny mění ve skutečnost,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Když jsem nastoupil do DPP, projekt metra D byl ve stavu, kdy hrozilo propadnutí několika v minulosti těžce nabytých rozhodnutí. Za tři roky intenzivní a náročné práce se nám projekt podařilo dostat do stavu, že nyní můžeme metro D konečně začít stavět. Všem, kteří k tomu přispěli, za to moc děkuji, včetně našich předchůdců, kteří na tom odvedli nemalý díl práce. Nicméně před námi je teď neméně náročné období a neméně úkolů – metro D postavit, vysoutěžit
a nakoupit dopravní systém pro automatický provoz, vše zprovoznit a paralelně s tím zmodernizovat a zautomatizovat provoz na lince C.“

Krátce z historie metra D

 • Druhá polovina 60. let – první koncepce trasy metra D
 • 1983 – poslední zpracovaná dokumentace, ve které je trasa metra D ještě vedena zhruba ve stopě pravobřežní tramvajové trati z Modřan na Palackého náměstí a větvení trasy C s odbočkou z Pankráce směrem do Krče a na Lhotku
 • 1991 – první studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později prodloužena na Nové Dvory
 • 1992 – studie alternativní dopravy a variantní studie vedení provozních úseků metra D
 • 1993 – 2001 – stagnace přípravy metra D vzhledem ke změnám priorit, zejména prodloužení linky C do Letňan
 • 2001 – podrobné prověření úseku I.D Nové Dvory – Náměstí Míru ve variantě klasického metra z důvodu připravovaného vyhlášení stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy
 • 2004 – 2006 – zpracovány další variantní srovnávací studie metra D se zaměřením na alternativu lehkého metra
 • 2010 – 2011 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA; první koncepce metra D s novým dopravním systémem s automatickým provozem; vedení trasy a poloha stanic územně stabilizována a promítnuta do procesu změny územního plánu hl. m. Prahy
 • 2012 – vydání EIA
 • 2014 – úspěšně završeno územní řízení, územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice nabylo právní moc v červenci 2014
 • 2015 – dokončena Studie proveditelnosti
 • 2016 – vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
 • 2017 – zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby; studie fázování výstavby
 • 2018 – zahájení příprav výtvarných soutěží na všechny stanice v úseku I.D
 • 2019 – červen – zahájen geologický průzkum metra D;

sněmovním tiskem č. 191 vešla v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb.
(o drahách), umožňující automatický provoz metra;

územní rozhodnutí pro celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) na konci roku 2019 prodlouženo o pět let;

 1. prosince 2019 podána žádost o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory
 • 2020 – v lednu vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova; v dubnu prodloužení EIA do listopadu 2024 a v červnu změna vyhlášky 177/1995 umožňující automatický provoz metra

Zdroj TZ, LJM