Marek Doležal Pražský okruh

Dočkáme dokončení Pražského okruhu?

Výstavba okruhů se neskutečně vleče. Přitom komunikace v lokalitách, kde nejsou dokončeny naplánované části okruhů, jsou nejvytíženější v Praze. Podívejte se na představu radního Prahy 9, odborníka na pražskou dopravu Marka Doležala: 

V dnešním videu se naposledy vrátím k okruhům🌀. Co si z tohoto tématu odnést? Pokusím se to, co nejjednodušeji shrnout.
👉 Výstavba okruhů se neskutečně vleče. Komunikace v lokalitách, kde nejsou dokončeny naplánované části okruhů, jsou nejvytíženější v Praze.
Jak už bylo mnohokrát řečeno, na vině jsou zejména katastrofální stavební předpisy🙅‍♂️, jejichž důsledkem je neskutečné množství potřebných razítek👎, nutnost vyjádření desítek úřadů👎, nekonečná odvolání 👎 apod.
💪 V této souvislosti je třeba nejen jednat s vládou, ale rovněž nezapomínat na to, že Praha sama má zákonodárnou iniciativu💡. Svoje požadavky proto musíme jasně formulovat a tuto pravomoc náležitě využívat❗️
👉 Na obecní úrovni však Praha taky zaspala. Platný územní plán je z roku 1999🤦‍♂️, tedy z minulého století!!! Je proto jasné, že současným požadavkům prostě vyhovovat nemůže.
💰💰💰 Rád bych také připomněl, že úmorně dlouhé stavební řízení je černou dírou na peníze, kterou nezaplatí nikdo jiný než občané. Každé zdržení velkého projektu jako jsou okruhy, či metro D stojí v důsledky miliardy korun (inflace, růst cen stavebních materiálů, stavební techniky, energií a rovněž práce. 🙋‍♂️ Myslím, že každý z nás dokáže vymyslet tisíce lepších způsobů, jak s těmi penězi naložit.
👉 Na financování infrastrukturních projektů je třeba se také podrobně podívat. Na západě je běžné, že se na projektu určitým poměrem podílejí město, stát a případně i kraj/spolková země (vyšší municipalita). Je třeba si uvědomit, že okruhy kolem Prahy 🌀 ani Metro D Ⓜ️ tu nejsou pouze pro Pražany, ale jsou masově využívány obyvateli celé republiky.
Zároveň bez dokončených projektů tohoto typu, nebude Praha funkčním moderním velkoměstem📉, a tudíž bude generovat i méně příjmů📉, mj. i do státního rozpočtu. 🙏 Přál bych si, aby Prahu stejně jako celou Českou republiku konečně vedli lidé, pro něž tyto matematické úlohy nejsou španělskou vesnicí 😧.
💰 Stranou podrobné revize by samozřejmě nemělo zůstat ani rozpočtové určení daní, tedy mechanismus, který určuje, jakým způsobem bude rozdělen příjem z výběru určité daně, tedy zejména, kdo je příjemcem a příp. v jakém poměru.
👉 Výše uvedeným bychom vyřešili část „Trvá to“ a „Kde na to vzít a ještě ušetřit“, bohužel jsme daleko jejich naplnění, i přesto by však někteří tyto části raději přeskočili a teď hned implementovali část „Zelené centrum pro kola a pěší“. O ní se samozřejmě můžeme bavit. Nicméně, jsem pevným zastáncem toho, že o zákazech a vytlačování aut z centra Prahy nemůže být řeč do té doby, než řidičům poskytneme adekvátní alternativu, jak centrum objet❗️
A slovy klasika: „To je zhruba tak všechno, co jsem Vám chtěl říct o okruzích…“
ZDROJ: Facebook  Marek Doležal – Praha 9, LJM