DPP-zahájil-stavbu-nové-tramvajové-tratě-Modřany-–-Libuš

DPP 1.4.22 zahájil stavbu nové tramvajové tratě Modřany – Libuš

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dne 1.4.22  ve smyčce Sídliště Modřany slavnostně zahájil stavbu nové tramvajové tratě Modřany – Libuš. Trať bude dlouhá 1,7 kilometru a budou na ní čtyři páry zastávek. Její výstavba potrvá 424 dnů, tj. 14 měsíců. Postaví jí firmy OHLA ŽS a STRABAG Rail ve sdružení „Společnost TT Modřany“. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 304,17 milionů korun. Většinu nákladů, celkem 85 %, pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2. DPP předpokládá zprovoznění tratě na začátku června 2023, jezdit na ní by měla linka č. 17.

Nová tramvajová trať bude vycházet z dnešní smyčky v Modřanech (nástupní zastávka Levského), odkud dále povede v boční poloze podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí. V tomto zhruba 1,3 kilometru dlouhém úseku bude mít trať otevřený kolejový svršek a jsou v něm naplánovány tři páry zastávek s pracovními názvy Modřanský vodojem, Observatoř Libuš a Sídliště Libuš. Poslední jmenovaná bude zajišťovat obsluhu současného sídliště Libuš i budované zástavby, a současně zde cestující budou moct přestoupit na autobusové spoje.

Novodvorskou bude trať vedena v ose ulice do konečné zastávky Libuš, která bude umístěna vedle současných zastávek autobusů Pavlíkova, nedaleko obchodního centra Obzor. Tramvajová trať bude mít v křižovatce ulic Generála Šišky a Novodvorské asfaltový povrch, zhruba 230 metrů dlouhý úsek v Novodvorské ulici bude zatravněn. S tramvajovou tratí DPP u budoucí zastávky Sídliště Libuš postaví také novou měnírnu Libuš, která bude sloužit k napájení nejen budované tratě Modřany – Libuš, ale i připravovaného pokračování na Nové Dvory.

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu do Modřan, Braníka, a dále do centra např. na Palackého náměstí, nebo na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat. Zajistí také důležité vnitroměstské spojení Libuše a centra Prahy 12, zkrátí a zjednoduší se díky tomu cesty na úřady, do zdravotnických zařízení, do obchodů nebo k relaxaci k Vltavě a do budoucna také přestup na metro D.

„Na začátku března jsme začali stavět tramvajovou smyčku Depo Hostivař. Dnes zahajujeme stavbu tratě Modřany – Libuš. Přesně za týden zprovozníme novou trať do Holyně, s DPP jsme ji začali stavět loni v červnu. Tento týden jsme vysoutěžili zhotovitele stavby tratě Divoká Šárka – Dědinská, kterou v létě pevně věřím začneme stavět. Letos také zahájíme stavbu Dvoreckého mostu pro pěší a MHD. Přesně takhle si představuji tramvajový boom v Praze. Každopádně nesedíme na vavřínech a připravujeme další nové tratě včetně prodloužení až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. V případě tratě Modřany – Libuš doháníme to, co město v této oblasti plánovalo už od konce 80. let. Pražané z oblasti Krče, Libuše či Písnice se do teď museli spoléhat pouze autobusy. My jim sem přivedeme metro D a nové tramvajové tratě, vysadíme 85 nových vzrostlých stromů a 26 400 keřů,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Praha – Libuš je do budoucna jednou z nejvíce se rozvíjejících lokalit v Praze. S růstem počtu obyvatel je třeba zajistit občanskou vybavenost, a také kvalitní dopravní kolejové spojení. Dnešní zahájení stavby tramvajové tratě je tak malým krokem pro Prahu, ale velkým skokem pro občany Libuše,“ řekl Jiří Koubek, starosta městské části Praha-Libuš.

„Prodloužení tramvajové trati k obchodnímu centru Obzor usnadní cestování občanů do centra, či k budoucí stanici metra D. Těší nás, že vedení městské části pomohlo pražskému Dopravnímu podniku k získání pravomocného stavebního povolení a urychlilo tak zahájení této významné dopravní stavby,” uvedl Vojtěch Kos, 1. místostarosta městské části Praha 12.

„Dnes jsme předali zhotoviteli staveniště a zahájili stavbu významné tramvajové novostavby v Praze, tratě Modřany – Libuš, i když přípravné práce jsme na základě uzavřené smlouvy zahájili už před necelým měsícem. Tato trať v první fázi umožní rychlejší cestování obyvatel sídliště Libuš a okolí přímými spoji do Modřan, Braníka, na Palackého náměstí a dále do centra. Význam této tratě je nicméně nutné vnímat v širším kontextu ve vazbě na metro D, jehož první úsek začneme stavět také tento měsíc. Tramvajová trať z Modřan totiž bude končit v Libuši jen dočasně. Už nyní připravujeme její prodloužení k budoucí stanici metra D Nové Dvory. Po zprovoznění prvního úseku metra D tato tramvajová trať získá další silný synergický efekt, kdy se poptávka po MHD z Modřan může otočit směrem na Nové Dvory, kam se cestující tramvají dostanou zhruba za 10 minut, a pak mohou pokračovat autonomním systémem metra na Pankrác a dále do centra Prahy,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Dnešní den je pro pražskou tramvajovou dopravu významným milníkem, neboť příprava tratě z Modřan do Libuše probíhala opravdu léta. Už v komplexní studii výhledového řešení hromadné dopravy v Praze z roku 1988 město počítalo s tramvajovou tratí z Modřan do Komořan a větví Poliklinika Modřany – Labe – Hasova – Sídliště Lhotka – Cílkova – Nové Dvory. V době dokončování tratě do Sídliště Modřany panovalo jasné odhodlání prakticky ihned prodloužit trať do smyčky Sídliště Libuš, stavba měla dokonce i územní rozhodnutí. Dokonce i dnešní smyčka v Modřanech byla k tomuto účelu v roce 1995 připravena. Tento plán ztroskotal, prioritu dostalo vybudování tratě Hlubočepy – Barrandov. Územní plán z roku 1999 s tratí do Libuše nicméně počítal, dokonce až k budoucí stanici metra Nové Dvory. Významným bodem pro realizaci této tratě byl rok 2011 a dvě podrobné studie k tramvajovým tratím navazujících na metro D. V roce 2015 vyšel na základě výsledků těchto studií impuls od Rady HMP a následný souhlas IPRu znamenal zahájení seriózních příprav stavby této tratě v DPP. Po zhruba sedmi letech tak můžeme začít stavět a pevně věřím, že se tady za rok a dva měsíce potkáme, abychom zahájili tramvajový provoz z Modřan do Libuše,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Právě zahájená stavba nové tramvajové trati Modřany – Libuš, kterou realizujeme ve sdružení se společností STRABAG Rail, zahrnuje vybudování 1,7 kilometru zcela nové trati se čtyřmi zastávkami. Bude zde mimo jiné 61 stožárů a celková délka trolejí bude činit 4 100 metrů,“ uzavřel Aleš Kézr, ředitel Divize Čechy společnosti OHLA ŽS, vedoucí firmy sdružení „Společnost TT Modřany“, které tramvajovou trať do Libuše vybuduje.

Sadové úpravy kolem tramvajové tratě

V okolí nové tramvajové tratě DPP vysadí 85 nových vzrostlých alejových stromů, zejména javorů babyk, jírovců, střemch, hlohů, štědřenců, ale i cedrů, a téměř 26 400 keřů, například růží, zlatic, pustorylů, různých odrůd tavolníků, dřišťálů, ale také svídy, dříny, ptačí zoby, celkem 33 různých druhů keřů. Všechny stromy a keře budou výpěstky z České republiky nebo z okolních zemí s podobnými klimatickými podmínkami. Stromy budou vzrostlé a se zapěstovanou korunou. Skupiny keřů budou oddělovat tramvajové těleso a ulice Generála Šišky a Meteorologickou, další keře DPP vysází také kolem zastávek i nové měnírny.

Stručně z historie příprav tramvajové tratě Modřany – Libuš

1988 – komplexní studie výhledového řešení hromadné dopravy v Praze (KS HD Praha 88), rozvoj tramvajových tratí v oblasti jižně od Braníka,

1993-5 – záměr vybudování TT Modřany – Sídliště Libuš,

1999 – nová podoba územního plánu počítá s TT do Libuše, do Novodvorské ulice až k Chýnovské ulici k budoucí stanici metra Nové Dvory,

2011 – v návaznosti na přípravné práce k metru D zrealizovány dvě podrobné studie na TT Na Veselí – Pankrác a TT Modřany – Libuš navazující na metro D,

2015 – zahájení přípravných prací k výstavbě TT Modřany – Libuš,

2017 – trať úspěšně prošla zjišťovacím řízením EIA a získala pravomocné územní rozhodnutí,

2021 – získání pravomocného stavebního povolení.

Zdroj: TZ, LJM