Nova_Palmovka

Praha plánuje zhodnotit pozemky na Palmovce.

Klíčové bude rozhodnutí o sídle Evropské kosmické agentury.

Z původního záměru městské části Praha 8 na stavbu moderního Centra Nová Palmovka zbylo jen torzo nedostavěné budovy zamýšleného úřadu městské části a následně i sídla pražské záchranky. Praha však tento pozemek na konci loňského roku převzala a dluh městské části smazala. V pondělí pak Rada hl. m. Prahy schválila další postup, když pověřila Pražskou developerskou společnost revizí projektové dokumentace s cílem zamezit degradaci celé budovy.

Pro další využití rozestavěných budov bude klíčové, zda se Praha domluví s ministerstvem financí na tom, že by zde našla sídlo Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). „Kosmická agentura by byla výborným impulsem pro rozvoj celého více než desetihektarového území, které má ambici stát se novým centrem Prahy 8,“ říká 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. „I kdyby se to nepodařilo, nemám vůbec strach, že bychom pro budovy nenašli jiné důstojné využití, aktuálně pracujeme s více scénáři,“ doplňuje náměstek Petr Hlaváček.

O tom, zda bude na Palmovce sídlit kosmická agentura, by mělo být jasno do několika měsíců. Pražská developerská společnost nyní prověří, zda je možné budovy pro tento účel stavebně upravit a jaké úpravy a další projektové kroky by to vyžadovalo. Za 3 roky by se potom mohl nový uživatel stěhovat.

Nova_PalmovkaHlavní město v prosinci minulého roku převzalo projekt Nová Palmovka včetně pozemků a získalo tak kontrolu nad posledním velkým pozemkem v rámci téměř 10 hektarového brownfieldu v lokalitě tzv. pentagonu vymezeném ulicemi Zenklova, Sokolovská, Švábky, Vojenova a Libeňský most. Společně s dalším klíčovým vlastníkem – Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) – se jedná o klíčovou majetkovou držbu, jejíž rozvoj by se měl uskutečnit koordinovaně, na čemž Praha spolu s DPP a městskou částí spolupracuje na základě Dohody o společném postupu.

„Palmovka je klíčové rozvojové území v širším centru Prahy s obrovským potenciálem. Kromě sídla firem a nových center byznysu by tu mělo vznikat primárně bydlení v městských bytech, a to včetně služeb a občanské vybavenosti včetně nové základní školy. Podařilo se nám vyřešit letitý problém Prahy 8 s rozestavěnými budovami a město získalo kontrolu nad tím, jak bude nové centrum vypadat. To nám umožní koordinovaně rozvinout jednotlivé projekty tak, aby dávaly smysl ekonomicky a zároveň se tu obyvatelům dobře žilo, “ uvádí náměstek Petr Hlaváček, který byl v listopadu pověřen Zastupitelstvem hl. m. Prahy jednáním s ministerstvem financí o umístění sídla organizace EUSPA.

Rada hl. m. Prahy pověřila Pražskou developerskou společnost (PDS) koordinací rozvoje celého území a přípravou konkrétních projektů a záměrů hlavního města. Prověřit by měla i stávající projektovou dokumentaci včetně specifikace jejích úprav umožňujících realizaci požadavků EUSPA.

Ekonomický potenciál tohoto území je značný. Praha ve spolupráci s PDS a městskou částí Praha 8 pracují na rozvoji a zhodnocení lokality. Aktuální tržní hodnota pozemků v tomto území v majetku hlavního města a dopravního podniku je odhadována na 1,43 miliardy Kč. Lze očekávat, že díky vypracované územní studii, iniciaci změn územního plánu a dohodě o narovnání týkající se objektu Centrum Nová Palmovka dojde během příštích let k navýšení hodnoty pozemků až na 6,5 miliard Kč.

„Palmovka je jednou z nejvýznamnějších rozvojových lokalit v širším centru metropole. Město zde vlastní rozlehlý brownfield, který je ideálně vhodný pro městem řízený rozvoj. Jde o území s obrovským sociálním, ekonomickým i rekreačním potenciálem. Věříme, že bude naplněn jednak novým urbanistickým řešením a jednak postupnou realizací jednotlivých projektů zapadajících do této optimální koncepce. Pokud by navrhované řešení bylo dnes realizováno, mělo by tržní hodnotu pro město, jako svého vlastníka, téměř 30 miliard Kč,“ přibližuje plány Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Palmovka má pro budoucí rozvoj ideální dopravní obslužnost, která nebude vyžadovat žádné další velké investice. „Palmovka, jakkoliv neutěšeně nyní působí, má jednu velkou výhodu. Již dnes sem vede trasa metra B, je zde významný přestupní uzel mnoha tramvajových linek do 4 směrů a zajíždí sem i několik autobusových a v blízké budoucnosti dokonce trolejbusová linka. Takto dobře dopravně obsloužené území si přímo říká o to, aby se rozvinulo v moderní funkční městskou čtvrť a v případě, že zde bude umístěna i agentura EUSPA, bude se jednat o lokalitu celostátního významu,“ je přesvědčen náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Proto, aby se nastartovala nová budoucnost Palmovky, bylo třeba vyřešit složité majetkoprávní vztahy. „Díky krokům z posledních dvou let spějeme k tomu, že se městu podaří vlastnicky sjednotit významnou část této lokality, což bude tvořit jednu z nejvýznamnějších majetkově ucelených lokalit v rámci širšího centra města. Pokud se chce Praha smysluplně rozvíjet a budovat celé funkční nové čtvrti, což Praha v minulosti dělala, je toto ideální příležitost,“ vysvětluje Jan Chabr, radní pro majetek. Město právě tímto koncepčním konstruktivním přístupem zhodnocujeme svůj majetek. „Kdybychom rozprodávali, anebo řešili pouze každý pozemek zvlášť a nikoli celou lokalitu jako celek, nikdy nezískáme hodnotu pozemku, když je řešíme jako celou čtvrť. Palmovka si tuhle proměnu zaslouží,“ dodává Jan Chabr.

Zdroj: TZ, LJM