Metropolitní plán Pestrá Praha

Praha připravila komunikační kampaň pro širokou veřejnost k představení Metropolitního plánu

Hlavní město je ve finální fázi příprav Metropolitního plánu – nového územního plánu Prahy, který určí, jak se bude hlavní město v příštím desetiletí rozvíjet. Zároveň připravil Magistrát hl. m. Prahy informační kampaň, která má za cíl srozumitelnou a odlehčenou formou představit Pražanům základní principy chystaného dokumentu a rozšířit o něm povědomí. Její vizuální podobu zpracovalo grafické studio 20YY Designers. Součástí komunikace jsou i videa, která pocházejí z dílny NICE.film.

Smyslem aktuální kampaně hlavního města je představit Metropolitní plán Prahy nikoliv jako odborný dokument, ale jako jasnou koncepci pro Prahu, která zlepší život jejím obyvatelům. Působit má jednoduše a je zacílena tak, aby široké veřejnosti představovala situace z běžného života. Jednotícím prvkem je v ní heslo „To je Plán!“

„Metropolitní plán je po čtyřech letech představen veřejnosti po zapracovaných připomínkách, které přišly primárně od městských částí, ministerstev ale i široké veřejnosti. Veřejné projednání je určeno především pro občany, kteří mají možnost vyjádřit se k návrhu Plánu až do 30. června. Je proto naprosto zásadní, aby Metropolitnímu plánu porozuměli a pochopili jeho základní principy,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

„Praha chce téma Metropolitního plánu srozumitelně představit Pražanům i odborníkům. Je totiž zatíženo mnoha mýty, které v minulosti vznikly třeba kvůli netransparentní správě města. Revidovaný Metropolitní plán teď otvírá nové cesty k řešení budoucnosti Prahy v oblastech dostupnosti bydlení, rozvoje infrastruktury nebo ochrany zeleně. Teď mají ti, kteří v Praze bydlí a kterých se tak Metropolitní plán přímo dotýká, možnost ho sami připomínkovat. Poprvé v historii města je možné se takto podílet na rozvoji města i online formou přes Portál Pražana,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Hlavním účelem kampaně bylo dostat Metropolitní plán do povědomí co nejširší veřejnosti. A to způsobem, který je zaujme a nezahltí množstvím odborných informací. Zároveň jsme měli představu, že by měla vyvolávat pozitivní pocity, protože se skutečně jedná o zásadní dokument, který do budoucna změní kvalitu života Pražanů k lepšímu. Věřím, že se tento záměr podařilo naplnit,“ uvádí Jana Berková, ředitelka odboru médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavní témata, kterým se kampaň k Metropolitnímu plánu věnuje, se týkají veřejného prostoru, bydlení, klimatické změny nebo veřejné vybavenosti. Mezi texty, které v kampani zazní, patří například „Výhledy, kterým nic nebrání – To je Plán!“ nebo „Parky, ulice a náměstí nikdo nezastaví – To je Plán!“ a dále také „Metropole plná přírody – To je Plán!“ Nová kampaň hlavního města se objeví nejen v ulicích města na nosičích městského mobiliáře a v městské hromadné dopravě, ale i v místních periodikách a dalších tištěných i online médiích nebo například na sociálních sítích.

„Metropolitní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro Prahu, který určuje její budoucí podobu. Jelikož jde o odborný dokument, snažíme se ho občanům představit jednoduchou formou a vysvětlit, jak důležitý pro každého z nás je. V kampani se proto soustředíme na témata jako je bydlení, dostatek zeleně či dostupnost škol či školek, které Plán řeší. V rámci komunikační kampaně představujeme Metropolitní plán na výstavě v CAMPu včetně bohatého doprovodného programu i v rámci informační tour po městských částech,“ dodává Anna-Marie Lichtenbergová z Kanceláře komunikace Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která je manažerkou projektu Metropolitního plánu.

„Metropolitní plán vnímáme jako prostředek, který má sílu propojit město s jeho obyvateli a dát jim možnost jednoduše se zapojit do jeho spoluutváření. Město jako projekt a obraz všech jeho obyvatel – starousedlíků, novousedlíků, studentů, návštěvníků. Každý člen našeho týmu má k Praze osobní vazbu, o to víc je pro nás spolupráce na vizuálním stylu Metropolitním plánu zajímavější a zároveň zavazující,“ uvádí Petr Bosák z 20YY Designers.

„Byla to pro nás velká čest podílet se na kreativním a produkčním zpracování těchto spotů, které představují nový Metropolitní plán Pražanům a ti jej budou mít možnost komentovat. Pevně věříme, že naše kreativní pojetí videí usnadní občanovi pochopit co Metropolitní plán řeší a jaké jsou jeho cíle,“ připojuje se producent ze studia NICE.film Jan Pažin.

Vedle kampaně pak vznikla také zmíněná výstava „To je Plán!“, která od 26. dubna do 30. června 2022 představuje nově chystaný území plán Prahy – Metropolitní plán v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Návštěvníci se zde seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku. Upravený Metropolitní plán, ve kterém jsou zapracovány připomínky od dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti, je po čtyřech letech zveřejněn pro tzv. veřejné projednání, kdy se k němu může veřejnost opět vyjádřit, a to i nově skrze online aplikaci či Portál Pražana.

V rámci komunikace je také přichystána informační tour po městských částech, která odstartuje 9. května. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště. První lokalitou, kde bude umístěn již signifikantní bílý kontejner, je prostor za pražským Quadriem.

Zdroj: TZ, LJM