Vizualizace stanice Bohnice

Praha vybírá architektonickou podobu lanovky Podbaba – Troja – Bohnice

Praha, 5. května 2022 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje vyhlášení architektonické soutěže na podobu stanic a podpěr plánované nové lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Soutěž je otevřena všem architektům a ateliérům, které se zabývají navrhováním dopravních staveb. Zájemci mohou žádost o účast v soutěži podat do konce května. O vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota v průběhu letošního srpna. Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun. Podmínky architektonické soutěže zveřejní DPP na svém profilu v Tender aréně nejpozději v pondělí 9. května 2022.

Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice, jejíž přípravou a realizací byl pověřen DPP na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy (RHMP) z 15. 6. 2020, bude mít tři stanice a pět podpěr umístěných mezi nimi. Dráha lanovky bude mít jednu větev, a tedy jedinou pohonnou jednotku, která bude pohánět lano v obou jejích úsecích. Předmětem této soutěže je architektonický návrh všech tří stanic lanovky, tj. dolní stanice Podbaba, mezistanice Troja a horní stanice Bohnice, jakož i pěti podpěr. Dvě z nich budou umístěny na Císařském ostrově a tři se budou nacházet ve svažitém terénu mezistanice a horní stanice Bohnice.

Soutěž je otevřena všem architektům a ateliérům, českým nebo zahraničním, které mají zkušenosti s navrhováním dopravních staveb. Zájemci o účast v soutěži totiž v prvním kroku spolu s vyplněnou přihláškou musí poslat také své portfolio, ve kterém budou minimálně dvě dopravní stavby, nejlépe už realizované nebo ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení. Na přihlášení se do soutěže mají zájemci čas do konce května. Žádosti a své portfolio mohou podat v češtině, slovenštině nebo angličtině. Z přihlášených zájemců porota vybere pětici, která bude mít v dalším kroku za úkol připravit a do konce července předložit architektonické návrhy všech stanic a podpěr lanovky. Soutěž pro DPP organizuje architektonická kancelář MOBA studio.

„Lanovka mezi Podbabou a Bohnicemi konečně získá konkrétní podobu, jelikož dosud bylo jasné pouze kudy povede, jak vysoko nad Vltavou a terénem bude projíždět, ale to, jak bude celá stavba esteticky působit na okolí zjistíme až nyní. Stále platí, že lanovka je nejrychlejší možný způsob, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju, přestože tento projekt čeká ještě náročná povolovací cesta. Za několik měsíců představíme výsledky a pak se naplno rozběhnou projekční práce. Už aby to bylo. Lidé ze šestky a osmičky se na pořádné spojení načekali dost dlouho. Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40 minut. Lanovkou zkrátíme cestu na 15 minut s cestou k jejím zastávkám,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Dopravní stavby, ať už jsou to stanice metra či lanovky, si bezpochyby zaslouží kvalitní architektonický návrh. V tomto případě to budou mít architekti složitější, protože se budou muset vypořádat s celou řadou omezení a zohlednit několik faktů a záměrů města. V první řadě, že dolní stanice i mezistanice jsou v záplavové oblasti Prahy, tj. bude nutné zohlednit umístění technologií. V případě lanovky do Bohnic se bude strojovna s pohonem a depo kabin lanovky nacházet v mezistanici Troja. To znamená, že zde musí být vyhrazen prostor pro motor, hlavní dispečink, hlavní přívod napájení, převodovku, brzdová zařízení a záložní generátor. V případě horní stanice Bohnice je také velmi důležité, aby zde byla zachována návaznost na plánovanou zastávku nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice, která bude projíždět pod stanicí lanovky. Výsledná architektonická podoba stanic i podpěr bude mít významný dopad na posuzování vlivů projektu na životní prostředí. Pevně věřím, že se zájemci zhostí úkolu zodpovědně a výsledkem budou moderní a plně funkční stavby respektující své okolí,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva
a technický ředitel DPP – Povrch
.

O vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota

Budou mít v ní zastoupení jak odborníci, tak i DPP, hl. m. Praha a všechny tři dotčené městské části. Předsedat ji bude Arjan Dingsté, ředitel a hlavní architekt renomovaného amsterdamského ateliéru UNStudio, který se za uplynulých 19 let významně podílel na nejikoničtějších projektech, např. na centrálním terminálu veřejné dopravy v severoholandském Arnhemu, na návrhu metra v katarském Dauhá či centrále Booking.com, která je v současné době ve výstavbě. Je také vedoucím projektu lanovky pro švédský Göteborg. V porotě zasedne a předložené návrhy budou posuzovat také:

  • Dalibor Hlaváček, současný děkan Fakulty architektury ČVUT, který je od roku 2015 také členem rady Evropské asociace pro architektonické vzdělávaní,
  • Christiane Bausback, výkonná ředitelka společnosti N + P Design, která navrhuje kromě jiného high-tech produkty pro veřejnou dopravu,
  • Patrik Kotas, přední český architekt specializující se na dopravní stavby a design dopravních prostředků, vyučuje na Fakultě architektury a Fakultě dopravní ČVUT,
  • Henrieta Nezpěváková, senior designérka studia Divan, která od roku 2012 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT,
  • Ivan Němec, který se podílel na projektech jako Forum Karlín, nová budova Fakulty architektury ČVUT, ELI Beamlines v Dolních Břežanech, na residenčních souborech Central Park Praha nebo administrativních centrech Park Chodov, budově DRN či Paláci Špork.

DPP bude v porotě reprezentovat Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch, hl. město Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, městskou část Praha 6 Eva Smutná, radní za strategický rozvoj a památkovou péči, Prahu 8 pak Lukáš Vacek, architekt a urbanista, z Odboru územního rozvoje a výstavby
a v neposlední řadě Tomáš Bryknar, starosta městské části Praha – Troja.

Vítěze porota vybere v průběhu letošního srpna, DPP jednotlivé návrhy i jejich autory představí veřejnosti. Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun a jeho úkolem bude dál rozpracovat architektonický návrh do finální podoby a poskytovat součinnost během celého procesu projektové přípravy lanovky, její výstavby až do zprovoznění. Autor návrhu, který se umístí na druhém místě, získá odměnu 1,2 milionu korun, třetí v pořadí 800 tisíc korun, návrhy na čtvrtém a pátém místě pak po 350 tisících korunách.

Základní technické a technologické řešení lanovky

Podbaba – Troja – Bohnice bude lanovkou tzv. oběžného typu, tj. dopravní lano je vedeno stále stejným směrem, přičemž udržuje stejnou rychlost. Kabiny jsou od tažného a dopravního lana odpojitelné a při příjezdu do stanic se snižuje jejich rychlost, aby bylo možné bezpečně nastupování a vystupování.

Systém lanové dráhy bude třílanový (tzv. systém 3S), kde jsou funkce nesení a tažení od sebe odděleny – podpora se provádí pomocí dvou lan namísto jednoho. Jedno lano je tedy tažné a dvě nosné. Tímto způsobem je podpora skutečně silná a umožňuje lanové dráze nést velké kabiny schopné poskytnout více místa. Kabiny třílanového systému mají tak obvykle kapacitu 30 až 35 míst včetně 24 až 28 sedadel a všechny jsou přístupné osobám s omezenou pohyblivostí. Je možné
v nich přepravovat invalidní vozík, jízdní kolo nebo kočárek. Technologie tří lan také umožňuje širší rozestup mezi podpěrami (až 3 000 m) a je stabilní ve větru (komfort až do 100–110 km/h). V závislosti na intervalu kabin se předpokládá přepravní kapacita 2 000 až 4 500 osob za hodinu v jednom směru.

Provoz lanovky bude probíhat pouze přes den. V noci budou všechny kabiny odstaveny v servisní stanici (mezistanici) Troja, kde se bude nacházet také strojovna lanovky. Brzdový systém bude obsahovat vždy dvě brzdy – provozní a nouzovou. Systém bude povinně zálohován nouzovým (evakuačním) pohonem, který je nezávislý na hlavním pohonu a umožňuje tak návrat kabin
v nouzovém režimu do stanic vytažením lana nezávislým zařízením.

Předpokládané parametry lanovky

Délka trasy: 2 240 metrů

Rychlost mezi stanicemi: 6,5 m/s

Kapacita kabiny: 35 osob

Kapacita systému: 2 000 osob za hodinu v jednom směru

Jízdní doba pro cestující v celém úseku: 6,9 minut

Provozní rychlost: 19,4 km/h

Počet kabin: 17

Výška podpěr: č. 1 = 35 m, č. 2 = 44 m, č. 3 a 4 = obě 29 m, č. 5 = 25 m.

Zdroj: TZ, LJM