Nová tramvajová trať propojí Dejvice se Suchdolem, pomůže i rozvoji Nového Sedlce Pestrá Praha

Nová tramvajová trať propojí Dejvice se Suchdolem, pomůže i rozvoji Nového Sedlce

Urbanistická studie Nového Sedlce je hotová a připravená pro projednání s městskými částmi a dalšími aktéry. Studie, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), má za cíl zajistit koordinovaný rozvoj této lokality. Jedním z hlavních impulzů tak bude i příprava nové tramvajové trati v úseku Nádraží Podbaba – Suchdol. Studie má za cíl zkoordinovat stávající projekty a také navrhuje novou zástavbu včetně veřejné vybavenosti.

Lokalita Nového Sedlce se rozkládá na území tří městských částí – Prahy 6, Suchdola a Lysolají. Z důvodu zlepšení koordinace rozvoje lokality, kde se střetávají zájmy jednotlivých městských částí, státu, města, ale i soukromých osob, vznikla urbanistická studie, která předpokládá postupný rozvoj a doplnění výstavby na území o rozloze 32 hektarů. Součástí studie a impulzem v území je i nově navrhovaná tramvajová trasa z Dejvic do Suchdola. Studie byla v pracovní rovině prezentovaná městským částem a vlastníkům a nyní je připravena k projednání. Připomínky budou následně zapracovány a studie upravena do čistopisu k finálnímu schválení.

„Urbanistickou studii Nového Sedlce jsme zadali před dvěma lety s cílem koordinovaného rozvoje lokality. Pro obsluhu území zadáváme DPP přípravu nové tramvajové tratě. Vznikne propojení Strahova přes Kulaťák do Suchdola. Nová trať také pomůže zklidnění dopravy a uvolní městu ruce při revitalizaci Vítězného náměstí. Studie tak pomůže urychlit plánování a koordinaci jak tramvajové trati, tak výstavby bytů a s ní související veřejné vybavenosti,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy.

„Vznikne důležitá nová trať, která propojí Dejvice a Suchdol, kterou využijí nejen studenti ze strahovských kolejí při cestě na Českou zemědělskou univerzitou. Je to i řešení naplňující náš klimatický závazek v oblasti ekologičtější dopravy. Nové tramvajové spojení pomůže také zklidnit Vítězné náměstí od vysokého provozu autobusů a s ním spojený hluk a zátěž na ovzduší,“ připomíná primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Jedním z hlavních důvodů zavedení tramvaje je i rozvoj areálu České zemědělské univerzity, kde je v současnosti dopravní obslužnost zajišťovaná pouze autobusy, které jsou ve špičce přeplněny. Tramvajová trať do Suchdola by vyřešila obsluhu vysokoškolského areálu a současně přinesla lepší propojení Suchdola jako takového. Druhým současným problémem je nespolehlivost autobusové dopravy vlivem silného automobilového provozu.

„Tramvajová trať umožní ve své trase na Suchdol zajistit plošnou dopravní obsluhu rozvojového území Nového Sedlce, která by jinak ani nebyla možná. V ulicích Podbabská a Roztocká se předpokládá nezávislé vedení tratě a na jejím konci se uvažuje o vzniku záchytného parkoviště P+R. Tramvaj zajistí vysokou spolehlivost spojení, jelikož naváže na samostatné vedení trati v ulici Jugoslávských partyzánů, kde se dnes autobusy často dostávají do kolon. Tramvajová trať, která předchází výstavbě Pražského okruhu pomůže efektivně zajistit veřejnou dopravu směrem k centru městské části Praha 6,“ doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Záměr vybudovat tramvajovou trať do Suchdola vznikl už v roce 2004, kdy se tratí i přilehlými lokalitami zabýval tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes IPR). Obojí nyní řeší urbanistická studie. „Cílem projektu je společně s tramvajovou tratí vytvořit i příjemné okolí. Prověřování záměru prošlo od roku 2006 dynamickým vývojem s celou řadou variant. Tramvajová trať bude mít nakonec více než pět kilometrů, zastaví celkem na devíti zastávkách a budou na ni jezdit tři denní a jedna noční linka,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Tramvajová trať do Podbaby je i součástí Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy a jejím záměrem je snížení uhlíkové stopy, zvýšení spolehlivosti dopravy a zlepšení dostupnosti této části metropole. Nové tramvajové spojení uleví Vítěznému náměstí od vysokého provozu autobusů a sníží s sním spojenou míru hluku a zlepší kvalitu ovzduší. Cestující ze Suchdola navíc získají přímé spojení s centrem města. Celý projekt navazuje na plánované propojení Prahy 6 a Prahy 8 tzv. severní tramvajovou tangentou.

Zdroj TZ, LJM