Manzele Adam Viktora a Gabriela Eibenova zalozili k poctě Zelenky i mezinarodni hudebni festival Pestrá Praha

Dva výjimečné koncerty věnované tvorbě fenomenálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky chystá v podzimní sezóně soubor Ensemble Inégal.

Český skladatel Jan Dismas Zelenka, znovuobjevená hvězda evropské barokní hudby. Na koncertu Ensemble Inégal zazáří jeho dílo ve světové premiéře

Dva výjimečné koncerty věnované tvorbě fenomenálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky chystá v podzimní sezóně soubor Ensemble Inégal.

Hudební těleso ověnčené už mnoha cenami se pod vedením dirigenta a varhaníka Adama Viktory věnuje objevování a nastudování Zelenkových děl už víc než 20 let. Sezónu zahájí 4. září od 19.30 koncert v kostele U Salvátora v Praze.

Na něm Ensemble Inégal uvede ve světové premiéře dvě velká, pro posluchače zatím zcela neznámá Zelenkova díla Missa Charitatis ZWV 10 z roku 1727 a Litaniae Xaverianae ZWV 154 z roku 1723. Významnou událostí pro milovníky barokní hudby bude i koncert zahajující 9. ročník mezinárodního Zelenka Festivalu Praha – Drážďany: koncert se uskuteční 12. října od 19.30 v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.

 Na programu bude první ze čtyř Zelenkových cyklů slavnostních nešpor Psalmi Vespertini I., virtuózních skladeb o člověku a Boží přítomnosti dotýkajících se posluchačova srdce. Vedle souboru Ensemble Inégal zde vystoupí i vynikající drážďanské vokální těleso Dresdner Kammerchor. Vstupenky na oba koncerty v cenách 200-400 korun jsou v prodeji přes GoOut.cz

Adam Viktora varhaník a dirigent souboru Ensemble Inégal u historických varhan Pestrá PrahaJak připomíná zakladatel a vedoucí souboru Ensembe Inégal Adam Viktora, skladbami Jana Dismase Zelenky byl nadšen i Johan Sebastian Bach. „Víme, že část Zelenkových nešpor prováděl Bach v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Na chystaném koncertě v Praze však budou moci poslucha0či poznat tuto část Zelenkových nešpor jako ucelený soubor v celé jeho kráse,“ říká Viktora.  Původem českého skladatele, narozeného v roce 1679 v rodině kantora a varhaníka v Louňovicích pod Blaníkem, velebil i jeho současník, německý básník J. G. Kittel. Ten o Zelenkovi psal v tom smyslu, že jeho hudba nám umožňuje již zde na zemi „okusit radost nebeskou“.

„Což rozhodně platí i dnes, Zelenkova hudba je totiž srdcervoucí,“ potvrzuje Adam Viktora. „Jeho dílo má jako celek mimořádnou kvalitu. Posluchačům i nám interpretům imponuje skladatelským uměním i invencí. To, co dokázal Bach na poli protestanském, Zelenka jako bravurní komponista vytvořil a dovršil na poli katolickém. Pro mne je Zelenka nejvýznamnější hudební bytostí barokního nebe,“ uvádí Viktora.

Zelenkova hudba: neznámá, bravurní, krásná i náročná

Pro mnoho posluchačů však zůstávají Zelenka i jeho tvorba stále neznámé. „Běžné publikum je zvyklé na neustále se opakující tituly jako Händelův Mesiáš, Vivaldiho Čtvero ročních dob a Bachovy Janovy pašije. Ostatních 99% barokní hudby, včetně té Zelenkovy, zůstává stále neobjeveno. Kdekoli jsme ale Zelenku v zahraničí hráli, ať to bylo v Německu, Belgii, Francii, Španělsku, Švédsku a tak dále, vždy se opakuje podobný scénář. Konsternované publikum, udivení pořadatelé a dotazy typu: jak je možné, že jsme to neznali? A proč se to nehraje častěji?“.

Téměř veškerá dochovaná Zelenkova hudba je přitom dostupná. Pečlivě uložená, z velké části nascanovaná a přístupná online čeká v Drážďanské zemské knihovně, až ji někdo vyhledá a znovu oživí. A právě to Adam Viktora se souborem Ensemble Inégal neúnavně dělá. „Nyní takto – po téměř třech stech letech od jejího vzniku – ve světové premiéře znovu uvedeme Missu Charistatis ZWV 10. Zelenka zde jedinkrát při kompozici slavnostní mše použil místo trubek dvojici lesních rohů. A na témže koncertě 4. září zazní v premiéře i Litanie Xaverianae ZWV 154 z roku 1723. V něm se Zelenka zapsal do dějin hudby svými skladbami v rámci oslav pražské korunovace Karla VI. českým králem,“ říká Adam Viktora.

Jako skladatel, kontrabasista a později i kapelník při drážďanském královském dvoře byl Zelenka v privilegovaném postavení. Mohl si proto dovolit skládat svou hudbu pro ty nejlepší interprety. „Jako komponista měl například k dispozici skupinu italských kastrátů, špičkových zpěváků vyškolených za nemalé náklady, jimž mohl napsat i ty nejnáročnější party.  On sám byl navíc virtuózním hráčem na smyčcové nástroje – provedení jeho skladeb tak vyžaduje od instrumentalistů výjimečnou technickou i výrazovou kvalitu. Znovu uvést jeho hudbu je proto pokaždé velmi náročné,“ vysvětluje Adam Viktora.

Obdivovat víc, než jsme si mysleli

Nastudování Zelenkova díla je tak podle Viktory intenzívním a rozhodně i nejdobrodružnějším úkolem celé objevitelské práce. „Nestačí zahrát jen čistě a bez chyb. Doslova u každé noty si musí být všichni zúčastnění vědomi toho, odkud a kam směřuje, jak bude dlouhá i jakou úlohu hraje v místě, kde se nachází. Porozumět je nutné samotnému Zelenkově rukopisu. Jeho notový zápis je totiž někdy nejednoznačný a špatně čitelný,“ líčí Adam Viktora.

„Je třeba vystihnout správná tempa s ohledem na charakter a afekt všech částí. A pomocí artikulace a deklamace usilovat o správné uchopení emocí, jichž je Zelenkova hudba plná. Když se to podaří a všichni instrumentalisté i zpěváci jsou v souladu se zvoleným způsobem ztvárnění, vzniká něco nepopsatelného. V takové chvíli Zelenkova hudba rozšiřuje naše obzory, prohlubuje naše poznání i citlivost. Jako posluchači i interpreti můžeme díky němu obdivovat víc, než jsme si dosud mysleli,“ uzavírá za soubor Ensemble Inégal jeho zakladatel a vedoucí Adam Viktora.

www.inegal.czwww.zelenkafestival.czhttps://goout.net/cs/ensemble-inegal-2022/szawvwt/ 

Kdo je kdo:

Ensemble Inégal

Soubor založený v Praze v roce 2000 pod vedením dirigenta Adama Viktory získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám. Zároveň se stal synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. I díky Ensemble Inégal se Zelenkova díla dostala na významná evropská pódia a on sám je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů vedle J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho.

Jde o všestranné hudební těleso se záběrem od renesanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt).

Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival London, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga a mnoha dalších.

Nahrál už 20 úspěšných CD a získal za ně mnohá ocenění (Diapason d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.). Objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Deutschlandradio Kultur, aj.)

Od roku 2007 pořádá Ensemble Inégal každoročně vlastní abonentní cyklus, jehož součástí je i „České hudební baroko – objevy a překvapení“. Posluchačům tak zprostředkovává nově objevené, případně znovuobjevené, skladby českých barokních skladatelů a díla dochovaná v českých archivech.

Mottem souboru je „mens agitat molem“ neboli „duch vládne hmotou“.

Adam Viktora (nar. 1973 v Praze)   

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice.

Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté. S nimi natočil více než 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech (např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další).

Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Je ženatý, s manželkou G. Eibenovou, renomovanou zpěvačkou specializující se na starou hudbu, která s ním stála u vzniku souboru Ensemble Inégal, mají tři děti. Ve volném čase se zabývá archeologií a historií. Zastává názor, že „ničeho důležitého nelze dosáhnout husím pochodem“.  Rád se pohybuje v lesích a v horách mimo značené cesty.  Kromě varhan hraje také na koncertní harmonium.

Víte, že…

český skladatel Jan Dismas Zelenka (1679-1745) se řadí k nejvýznamnějším komponistům období vrcholného baroka? Je považován za jednoho nejoriginálnějších a nejpozoruhodnějších hudebních géniů a jeho hudba udivuje i dnes. Zelenkův přínos spočívá především ve specifické, nápadité, vždy překvapující harmonii, dokonalosti umění kontrapunktu a originalitě instrumentace. Jeho hudba je charakteristická objevnou rytmickou a harmonickou představivostí, která je vždy plná života a energie.

o Zelenkově osobním životě víme velmi málo? „Pozoruhodný byl vztah Zelenky a princezny Marie Josefy, budoucí saské kurfiřtky a polské královny, sestřenice Marie Terezie. Hudbymilovná šlechtična si Zelenky nesmírně cenila a on jí věnoval mnohé své skladby. Vycházeje z dobových svědectví i z povahy jeho hudby to byl podle mne společenský a vzdělaný člověk s ušlechtilým charakterem a originálním smyslem pro humor,“ líčí Adam Viktora.

Zelenkovo dílo bylo po jeho smrti uloženo do drážďanského dvorního archivu jako majetek panovníka a po dlouhou dobu nebylo možné je opisovat či vydávat? Jeho hudba byla na více než sto let zapomenuta.

o znovuobjevení Jana Dismase Zelenky v Čechách se v 19. století zasloužil František Palacký a také Bedřich Smetana. Ten v Praze na slavnostech Novoměstského divadla v roce 1863 uvedl jednu ze Zelenkových orchestrálních suit.

Zdroj TZ, LJM