MALÍŘSKÉ WORKSHOPY V Botanické zahradě Pestrá Praha

MALÍŘSKÉ WORKSHOPY S AKVARELEM Plenéry Botanické

MALÍŘSKÉ WORKSHOPY S AKVARELEM Plenéry Botanické 6. 8. & 10. 9. 2022

Trojské plenéry představují spolupráci edukačního oddělení Galerie hl. města Prahy s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji. Koncept vzájemné komunikace a kooperace se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér; zahrady a umění.

Soustředíme se na téma zahrady jako na významný zdroj inspirace pro výtvarnou tvorbu a na techniku akvarelu. Malířské plenéry přinesou komentovanou prohlídku s průvodcem se zaměřením na konkrétní okruh venkovní expozice, na který bude navazovat lektorské vedení malířky Evy Pejchalové.  V průběhu jednotlivých lekcí budeme pozornost věnovat zvolenému námětu ze zahrady. Postupně se budeme seznamovat s technikami akvarelové malby. Plenéry je možné navštívit samostatně. Každý účastník si přinese vlastní potřebný výtvarný materiál.

Zdroj. https://www.botanicka.cz/, LJM