Forum o budoucnosti kultury Divadlo pod Palmovkou Pestrá Praha

FÓRUM O BUDOUCNOSTI KULTURY PRAHA – Divadlo pod Palmovkou 20. a 21. září 2022

Veřejná kulturní instituce v 21. století

Jaké filozofické a společenské perspektivy si dnes spojujeme s veřejnou kulturní institucí, jako je zřizované divadlo, a může pro ně jako kompas posloužit iniciativa Nový evropský Bauhaus? Jaké argumenty pro udržení veřejných kulturních institucí obstojí v současných krizích, a jak by se v ideálním světě mělo doplňovat zřizované a nezávislé divadlo? Jak může být potenciál kulturních institucí lépe využit městy a komunitami, a s jakými ekonomickými a legislativními překážkami se potýkají? Odpovědi na výše naznačené otázky bude hledat Fórum o budoucnosti kultury Praha s podtitulem Veřejná kulturní instituce 21. století, které se bude konat v Divadle pod Palmovkou.

Fórum o budoucnosti kultury Praha vzešlo z iniciativy polského divadla Teatr Powszechny, které roku 2017 uspořádalo první Fórum o budoucnosti kultury, jako reakci na sílící snahy o centralizaci kultury ze strany aparátu národního státu. Toto divadlo je také partnerem pražského fóra a jeho zástupci se aktivně budou podílet na diskuzích. Dalším zahraničním partnerem je ukrajinské Jam Factory Art Centre ze Lvova. Fórum je bezpečným prostorem pro vytváření vize otevřené, rozmanité a inkluzivní kultury, která reaguje na výzvy 21. století. Iniciuje spolupráci s umělci, aktivisty, vědci, politiky a veřejnými činiteli, tedy s lidmi, kteří utvářejí společenskou představivost prostřednictvím kritické analýzy reality. Jeho hlavním cílem je podporovat společenskou rozmanitost a občanskou kulturu. Krize v podobě pandemie SARS-CoV-19 zdůraznila roli a význam kultury nejen v rovině její imanentní hodnoty, ale také například její funkce terapeutické a sociální.

Program dvoudenní konference zahájí 20. září Mária Beňačková Rišková, která přednese úvodní příspěvek na téma Nový Evropský Bauhaus a veřejné kulturní instituce. Následovat bude panelová diskuse s tématem: Jakým výzvám čelí divadlo jako veřejná instituce 21. století? V tomto bloku od 10:30 budou diskutovat  Stanislav Moša (Asociace profesionálních divadel), Lenka Havlíková (Divadlo X10), Pawel Lysak (Teatr Powszechny) a Michal Lang (Divadlo pod Palmovkou). V odpoledním bloku od 12:00 potom budou z obecnější perspektivy kulturních politik i dalších oborů diskutovat Václav Janoščík (AVU), Jiří Sulženko (ředitel odboru kultury a cestovního ruchu hl. m. Prahy), Olga Škochová (ONplanlab) a Maté Gáspár (Budapest Brand Nonprofit P. L. C.). První den konference pak bude zakončen představením Divadla pod Palmovkou romeo&julie2022 od 19:00 hodin. Ve středu 21. září bude fórum pokračovat diskusními skupinami. Jedna z nich se zaměří na podmínky, překážky, naděje a vize v oblasti ekonomiky zřizovaných divadel, druhá se bude zabývat legislativou. Oba dny budou provádět programem moderátoři Jan Jiřík a Martina Pecková Černá.

„Praha vede živý dialog s kulturním sektorem, ať už v rámci Pražského kulturního fóra nebo při přípravě kulturní politiky. Jsem rád, že Divadlo pod Palmovkou jako instituce intenzivně zapojená do evropské spolupráce, nám dává další příležitost pro diskusi, navíc na tak aktuální témata,  jako je Nový evropský Bauhaus a role kulturních institucí. Je to dobrá zpráva o tom, že pražské kulturní „příspěvkovky“ fungují jako katalyzátor změn v sektoru a ne jako zastaralé setrvačné organizace,“ říká Jiří Sulženko ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Hlavního města Prahy.

„Asociace profesionálních divadel České republiky vítá možnost vést debatu k tématům, která vesměs negativně ovlivňují uměleckou práci v oblasti živého umění v České republice. Od začátku devadesátých let jsme nuceni improvizovat v legislativním chaosu, který naši činnost významně determinuje. Očekáváme zásadní systémové změny,“ říká Stanislav Moša, předseda Asociace profesionálních divadel a ředitel Národního divadla Brno. Ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang za pořadatele dodává: “Jsme součástí Evropy, a proto považuji za důležité si vzájemně vyměňovat zkušenosti a společně přemýšlet o směřování evropské kultury.”

Dvoudenní program s mnoha mluvčími a diskuzemi přinese možné odpovědi na otázky o odpovědnosti a místě kulturní instituce ve 21. století, zejména divadel, a to jak nezávislých, tak zřizovaných státem. Během Fóra o budoucnosti kultury Praha se společně se zástupci veřejné správy i kulturních institucí z ČR i zahraničí zaměříme na společenskou roli a hodnotu veřejných kulturních institucí v 21. století a ekonomické i legislativní podmínky jejich fungování.

Na fórum se můžete registrovat prostřednictvím formuláře: https://docs.google.com/forms/d/1w8VQkgYrgZaK2ojjzWGXjOca_-5ULqrjRtcJcWujhp8/edit

Informace o Fóru o budoucnosti kultury Praha včetně programu najdete na stránkách

https://www.podpalmovkou.cz/forum-o-budoucnosti-kultury a na  facebookové události.

Zdroj TZ, LJM