park „U dvojčat“ v ulici Tlumačovská Pestrá Praha

Nový park na Velké Ohradě, Praha 13

Radnice Prahy 13 dokončila úpravu parku „U dvojčat“ v ulici Tlumačovská.

Po terénních úpravách, výsadbě nových stromů, keřů, květin a instalaci mobiliáře, získal zcela novou podobu. Mezi kvetoucími pásy jsou umístěny lavičky, posezení se šachovnicí, houpačky a nechybí ani fitness koutek.

„Tento park jsme převzali do správy teprve nedávno a v velmi zanedbaném stavu. Po několika měsících je zde krásný prostor, který místním lidem nabízí místo k odpočinku i aktivní zábavě. Zcela unikátní je systém zadržování dešťové vody tak, abychom zajistili dostatečnou vláhu pro rostliny a zlepšili kvalitu životního prostředí,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Cílem tohoto projektu byla především revitalizace zanedbaného prostoru a zeleně. Úpravy dodaly místu dynamičnost a vzdušnost, díky rozmanitým kvetoucím druhům keřů, trvalek i cibulovin. Zajímavostí na těchto výsadbách je použití technologie výsadby rostlin do tzv. svejlů k zachycování dešťové vody v  krajině,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

V tomto parku se nachází celkem pět podélných svejlů, které fungují na principu dešťových zahrad. Do vytvořené terénní prohlubně se svádí a shromažďuje dešťová voda odtékající z okolí. Voda se přirozeně vsakuje do podloží a neodtéká ihned ze zahrady. Primárně je tak svejl určený pro svažité zahrady, ale lze ho vybudovat i na rovině. Svejly v tomto parku jsou hluboké přibližně 1,5 m, což představuje výšku vody při maximálním naplněním. Do svejlů byly vloženy vtroušené solitérní kameny a dřevěné kmeny pro umocnění přirozeného vzhledu záhonů. Květiny a dřeviny byly zvoleny tak, aby postupně vykvétaly od jara do podzimu.

Celý projekt byl v rámci participace součástí veřejného projednání v červnu minulého roku a náklady dosáhly výše 1,3 milionů korun.

Zdroj TZ, LJM