Profesionální trenéři ve školách_Praha 13 Pestrá Praha

Profesionální trenéři ve školách Prahy 13

Vedení radnice Prahy 13 opět pro prvňáčky zajistilo ve všech deseti základních školách Prahy 13 profesionální trenéry, kteří dětem v hodinách tělesné výchovy spolu s pedagogy představují jednotlivé sporty. Program „Trenéři ve škole“ radnice spolufinancuje již třetím rokem.

„Program Trenéři ve škole je založen na profesionálním představení různých druhů sportů všem prvňáčkům, aby se seznámili se širším spektrem. V rámci tělocviku se v hodinách střídají profesionální trenéři deseti disciplín a děti tak vyzkouší míčové hry, bojové sporty, tanec nebo gymnastiku. Tento program nejen seznamuje děti s jednotlivými sporty, ale zároveň i zpestří pohybovou činnost během vyučování.  Rodiče tak nemusí s dětmi zkoušet různé kroužky, protože si vše mohou natrénovat ve škole a pak se rozhodnout, kterému sportu se budou věnovat pravidelně“, řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková. ​

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her.

Zdroj: https://www.praha13.cz/ , LJM