IPR spustil novou aplikaci, odkud se podíváte kamkoliv Pestrá Praha

Všechny výhledy na Prahu na jednom místě. IPR spustil novou aplikaci, odkud se podíváte kamkoliv

Institut plánování a rozvoje (IPR) spustil novou webovou aplikaci, díky které je možné si prohlédnout 3D model Prahy z nejrůznějších vyhlídkových bodů.

Nastavení pohledů je možné si přizpůsobit dle svých potřeb. Díky tomu bude aplikace přínosná nejen pro projektanty a úředníky, kteří ji využijí při posuzování navrhovaných změn, ale i pro širokou veřejnost, která se v ní seznámí s průběžně aktualizovaným výběrem nejvýznamnějších pohledů na město.

IPR spustil novou aplikaci, odkud se podíváte kamkoliv Pestrá PrahaPraha je specifická svým vrstevnatým terénem, díky kterému má mnoho vyhlídek. Některá místa jsou klíčová pro kompozici města, například ta, ze kterých jsou viditelné pro Prahu charakteristické pohledy. A právě těm se věnuje nová webová aplikace IPR Vyhlídkové body. Webová aplikace s prohlížečkou 3D modelu obsahuje celkem 245 vyhlídkových bodů určených pro ověřování stavebních změn ve sledovaných pohledech.

Lidé mohou v nové aplikaci poprvé snadno porovnat fotografické snímky pohledů s digitálním 3D modelem Prahy. Aplikaci určitě ocení například projektanti, kteří tak získají přístup k datům 3D modelu určených pro vkládání návrhů a jejich ověřování ve stanovených pohledech,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

IPR spustil novou aplikaci, odkud se podíváte kamkoliv Pestrá PrahaAplikace umožňuje vybírat mezi jednotlivými pohledy a jejich fotografickými záznamy ze seznamu či v mapovém okně. Rozšířené zobrazení mapového okna navíc uživatelům umožňuje zobrazit i vrstvy významných svahů a hran svahů, které spoluutvářejí jedinečnou kompozici pražské krajiny.

Zobrazení pohledu ve 3D modelu lze přizpůsobit např. i změnou počasí. Uživatel si může upravit oblačnost, mlhu, déšť nebo sníh, či změnit čas pohledu a tím ovlivnit dopad stínů i barev denního světla. Ovládače rovněž umožnují upravit šířku záběru i polohu stanoviště.

IPR spustil novou aplikaci, odkud se podíváte kamkoliv Pestrá PrahaDatabáze vyhlídkových bodů byla poprvé publikována v Územně analytických podkladech už v roce 2008 a od té doby je průběžné aktualizovaná. Například nejmladších 35 vyhlídkových bodů pochází z roku 2021 z návrhu Metropolitního plánu. Díky přesným údajům o poloze stanoviště a pořízeném snímku máme možnost vyhlídkové body průběžně aktualizovat tak, aby městská krajina mohla být do budoucna průběžně monitorována a hodnocena,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Aplikace je přístupná na této adrese: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vyhlidkove_body/

Zdroj: TZ, LJM