Výtvarná přehlídka Praha 2050 Pestrá Praha

Výtvarný soutěžní projekt „Evropa, ve které chci žít. Praha v roce 2050“ se představil veřejnosti

Od středy 21. září 2022 do čtvrtka 20. října 2022 je pro veřejnost volně přístupná v budově Nové radnice Magistrátu hl. m. Praha na Mariánském náměstí výstava soutěžní přehlídky výtvarných prací žáků a studentů pražských škol s názvem „Evropa, ve které chci žít. Praha v roce 2050“. 

Žáci a studenti zde na svých výtvorech ukazují, jak si představují hlavní město v roce 2050.

Soutěžní výtvarná přehlídka Praha 2050 byla vyhlášena společností W&ART z.s., Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Českými centry za podpory hlavního města Prahy a je součástí celoevropského projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“, který je oficiální akcí Předsednictví ČR v Radě EU.

„Velice oceňuji, že se projekty studentů věnují i aktuálním tématům, které teď řešíme i na úrovni magistrátu v rámci evropského předsednictví: udržitelnosti, férové společnosti nebo digitalizace. V současné době mají u nás mladí lidé dostatek platforem k tomu, jak dát najevo svoje názory a věřím, že jim bude Praha i nadále naslouchat,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Žáci a studenti pražských škol prostřednictvím výtvarných prací ukazují své představy o Praze, ve které by chtěli žít v roce 2050, tedy v době, kdy již budou dospělí. Zároveň mohli otevřít témata, která by chtěli řešit a změnit v současné Praze. Jejich díla představují Prahu budoucnosti nejen jako město zeleně, umění a moderní architektury, ale také jako město apokalyptické. Objevují se zde různé nálady vnímání dnešní doby a tvorbou této mladé generace se prolíná optimismus s obavou o budoucnost. Návštěvníci výstavy se zde setkají také s cizími civilizacemi či umělou inteligencí.

K hodnocení bylo přihlášeno více než 70 výtvarných prací. Výherci si převzali nejen diplomy a malé dárky, ale také budou pozvání na vyhlašování evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“, které se uskuteční 22. listopadu 2022 v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze.

Projekt Evropa 2050 byl vyhlášen v závěru roku 2021. Svou náplní je aktivním a otevřeným dialogem mladé generace k tématům, jak si přejí, aby se evropská společnost vyvíjela. Cílem projektu je veřejně komunikovat klíčové otázky související s udržitelným životem v budoucnosti Evropy. Nastupující generace má prostor touto cestou kreativně formulovat své myšlenky i názory a převést je do osobitého sdělení.

Dialog je realizován různými komunikačními formáty a jeho následné propojení se uskutečňuje nejen v rámci komunity žáků a studentů, ale také s pedagogy, zástupci veřejné správy nebo průmyslového i podnikatelského sektoru. Více informací jek dispozici na: www.e2050.eu.

Oceněni byli tito žáci a studenti:

Otakar Vimmer, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6; Jakub Aldhoon, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6; Ludmila Hřebíčová, ZUS Vadima Petrova, Praha 4; David Wild, Ondřej Vrána, Jakub Nerad, Jan Jáchym Šroubek, ZŠ Petřiny sever, Praha 6; Anna Metelková, ZŠ Karla Čapka, Praha 10; Lola Müller, Rakouské gymnázium v Praze, Praha 4; Alexandra Poláková, Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10; Natálie Řeháková, Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8; Alena Kottová, Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8 a Martin Šubrt, ZŠ Karla Čapka, Praha 10.

Zdroj TZ, LJM