IPR zveřejnil celoměstskou evidenci územních rozhodnutí prostřednictvím nové mapové aplikace Pestrá Praha

IPR zveřejnil celoměstskou evidenci územních rozhodnutí prostřednictvím nové mapové aplikace!

Informativní zákresy stavebních záměrů a k nim přiřazených vydaných dokumentů územního řízení je možní nyní vidět v nové mapové aplikaci.

Publikovaná část evidence obsahuje základní údaje o dokumentech, které byly vydány od účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Obsahem jsou obecně dokumenty územního řízení a společného územního a stavebního řízení, kde je Hl. m. Praha účastníkem řízení (prostřednictvím IPR Praha).

Více informací o vzniku evidence, její aktualizaci a obsahu je možné se dozvědět přímo v aplikaci.

Zdroj https://iprpraha.cz/ , LJM