Očima policie Speciální pořádková jednotka Praha Pestrá Praha

Očima člena speciální pořádkové jednotky policie Praha

Součásti služby pořádkové policie jsou policisté ze speciální pořádkové jednotky.

Speciální pořádková jednotka tvoří samostatný odbor v rámci vnější služby Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Při své činnosti se SPJ řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému. Při zabezpečení akceschopnosti může být SPJ použita k posílení přímého výkonu služby pořádkové policie. Posilování výkonu služby se provádí v místech největšího výskytu trestné činnosti nebo v místech narušení veřejného pořádku.

Policisté z SPJ se podílí na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, sportovních, kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil, a prostředků Policie České republiky zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému, ale i v jiných krajích České republiky.

Jsou nasazování při pátracích a kontrolních akcí a posilují výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci hl.m. Prahy. Nedílnou součástí činnosti útvaru je výcvik a příprava, v jejichž rámci jsou policisté po všech stránkách vystavováni situacím, které mohou z charakteru integrovaného záchranného systému vyplynout. Spolupracuje s Městským soudem při rizikových soudních líčeních, s Českou národní bankou při převozu cenin, s mimoresortními organizacem nebo při zajišťování kulturních a společenských akcí.Policisté z SPJ jsou vybaveni speciální výstrojí a výzbrojí. K jejich výstroji patří ochranné přilby, masky a štíty, k výzbroji například patří teleskopy, zásahové výbušky nebo slzotvorné granáty.

Zdroj TZ, LJM