Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj vyzvaly senátory k přijetí novely autorského zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou

Před hlasováním Senátu Parlamentu České republiky vyzvaly profesní asociace Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) senátory k přijetí novely autorského zákona ve stávající podobě, tedy tak, jak jim byla předložena z Poslanecké sněmovny bez senátních změn.

Znění zákona vychází z celé řady odborných diskusí se zainteresovanými stranami, které provedlo Ministerstvo kultury. Usnesení o doporučení přijmout zákon v této podobě přijal také senátní garanční kulturní výbor.
„Jako představitelé naprosté většiny poskytovatelů internetového redakčně tvořeného vydavatelského obsahu považujeme za klíčové schválení ustanovení implementující čl. 15 směrnice v předložené verzi z Poslanecké sněmovny, které reflektuje negativní zkušenosti ze zahraničí s efektivním prosazováním vydavatelských práv“, uvedl k předložené novele autorského zákona Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

V průběhu veřejného projednávání byly vyvráceny veškeré argumenty, o které se opíraly snahy některá ustanovení z novely zákona vyjmout. Zákon totiž obsahuje dostatečné právní záruky, které umožňují nadnárodním platformám provádění změn spadajících mezi “spravedlivé důvody”. Novela platformám nebrání nijak upravovat jejich algoritmy z technicko-provozních či bezpečnostních důvodů, např. v rámci boje proti dezinformacím.

Bylo také jasně vysvětleno, proč je nutné, aby zákon obsahoval ustanovení o arbitrážní roli Ministerstva kultury, jehož cílem je předejít zdlouhavým soudním sporům mezi vydavateli obsahu a digitálními platformami při jednání o spravedlivé výši odměn za užívání vydavatelského obsahu, včetně odpovídající sankce za případné porušování zákona.

“Od novely autorského zákona si slibujeme, že dojde k nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají, a to povede ke spravedlivé odměně za úsilí vynaložené na vytváření obsahu na straně vydavatelů,” uvedla k přijetí novely autorského zákona Tereza Tůmová, výkonná ředitelka SPIR.
Profesní asociace upozornily také na intenzivní kampaň vedenou proti přijetí novely, konkrétně proti ustanovením týkajícím se vztahu vydavatelů a nadnárodních digitálních platforem, včetně zastrašování vydavatelů tím, že dojde k odstranění vydavatelského obsahu z výsledků některých vyhledávacích služeb.

“Pevně věříme, že přijetím zákona skončilo období hrozeb a prezentování údajně vynucených dopadů novely. Očekáváme, že nastane jednání o spravedlivých a transparentních podmínkách licenčních smluv, které budou určeny pro všechny české vydavatele,” dodal k očekávanému výsledku hlasování v Senátu Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Unie vydavatelů, z.s. (UV) zastupuje od svého vzniku již více než 30 let přední české vydavatele periodického tisku. Aktuálně se jedná o 42 vydavatelů tiskových publikací, kteří vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují více než 200 online internetových domén s vydavatelským obsahem. Zásah tištěných titulů členů UV je podle „one currency výzkumu“ MEDIA PROJEKT více než 73 % populace ČR ve věku 12-79 let. Tento nezávislý výzkum zadává UV společně s asociací mediálních agentur ASMEA. Unie vydavatelů také spolufinancuje monitoring hrubých inzertních příjmů výkonů Nielsen Admosphere. Členové UV zaměstnávají více než 5 000 zaměstnanců činných ve vydavatelském odvětví. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR) již 20 let zastupuje nejvýznamnější hráče české internetové ekonomiky z řad vydavatelů, mediálních agentur a technologických firem s obratem vyšším než 37 miliard korun ročně. Služby, které členové SPIR nabízejí, využívá přes 90 % obyvatel České republiky. Do státního rozpočtu odvedou členské firmy ročně 3 miliardy korun na daních a jiných poplatcích a zaměstnávají na 7500 lidí po celé České republice. SPIR provozuje jediné oficiální měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor, monitoring internetové reklamy AdMonitoring a poskytuje expertní analýzy vývoje českého internetového trhu. SPIR je členem IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), největší evropské profesní organizace zastřešující firmy v digitálním marketingu a reklamních ekosystémech.

Zdroj TZ, JM