Čestná jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Pestrá Praha

Čestná jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Čestná jednotkaje primárně určena k podpoře firemní kultury, takzvaně dovnitř policie.

Navenek má především reprezentační charakter, čímž podporuje a prosazuje dobré jméno, jak pražské policie, tak celkově Policie ČR.

V tuto chvíli čítá čestná jednotka celkem dvacet policistů, kteří za běžných okolností vykonávají službu v rámci útvarů, na kterých jsou zařazeni. Členy čestné jednotky jsou policisté z různých místních oddělení Prahy I, II a IV, cizinecké policie, pohotovostní motorizované jednotky a SKPV. Činnost těchto policistů v rámci čestné jednotky je tedy takzvaně nad rámec jejich běžných služebních povinností. V rámci své činnosti zajišťuje čestná jednotka slavnostní ceremoniály, pietní akty i smuteční obřady. Slavnostním ceremoniálům dodává přítomnost čestné jednotky odpovídající důstojnost, což oceňují především ti policisté, kteří jsou při těchto ceremoniálech dekorováni. Stejně tak je čestná jednotka přínosem i při různých pietních akcích, při kterých každoročně vzpomínáme, nebo spíše nezapomínáme na kolegy, kteří položili život při výkonu služby. Při smutečních obřadech (pohřbech) je úkolem čestné jednotky projevit odpovídající úctu těm kolegům, kteří položili život při výkonu služby, nebo byli dlouholetými příslušníky Policie ČR.

Čestná jednotka zajišťuje tyto akce především v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, nicméně díky své vysoké profesní úrovni je využívána k zajištění ceremoniálů i jinými mimopražskými, potažmo celorepublikovými útvary.

Jen pro zajímavost, v průběhu roku 2022 zajišťovala čestná jednotka pražské policie celkem 35 ceremoniálů, pietních aktů či smutečních obřadů.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM