Hloubětínský tunel_vizualizace Kbelská ul Pestrá Praha

Hlavní město vybralo dodavatele projektové dokumentace pro stavbu Hloubětínského tunelu

Pražští radní na svém pondělním zasedání rozhodli o výběru dodavatele pro vypracování projektové dokumentace a dalších náležitostí, které jsou nutné k výstavbě Hloubětínského tunelu.

Tato stavba do budoucna zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v okolí Hloubětína a také pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Vítězným uchazečem se ve veřejné zakázce stalo konsorcium „Satra–Pragoprojekt–Valbek – Hloubětínský tunel“ s nabídkovou cenou 286 400 000 korun bez DPH. Stavba tunelu by měla být dokončena do roku 2029.

Praha rozhodla o vítězi veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a s tím souvisejících prací (například zaměření, průzkumů či studií) k plánované stavbě Hloubětínského tunelu. Součástí zakázky je také dozor, který se bude týkat stavby tunelu až do jeho dokončení přibližně v roce 2029.

„Hloubětínský tunel zlepší dopravní situaci a současně pomůže zhojit šrám, který způsobil Průmyslový polookruh na tváři Hloubětína. Díky úpravě křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a novému tunelu zvýšíme 1,5krát kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu. Řidiči už nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň zkultivujeme prostor na povrchu, kde vysadíme nová stromořadí a vybudujeme kvalitní cesty pro pěší a cyklisty,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

V úseku tzv. Průmyslového polookruhu se nachází dvě přetížené křižovatky, převedení dopravy pod zem tak zvýší plynulost a bezpečnost dopravy a pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Cílem úprav je zlepšení pohybu po Praze pro všechny účastníky dopravy, tj. automobily, MHD, pěší a cyklisty, omezení dlouhých kolon vozidel před křižovatkami a zlepšení životního prostředí v oblasti, kde se nachází mnoho rodinných i činžovních domů.

Vybudování zhruba 670 metrů dlouhého Hloubětínského tunelu také výrazně se zlepší prostupnost území. Celková délka řešeného úseku Průmyslového polookruhu touto stavbou je 1,95 kilometru.

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a další náležitosti včetně souvisejících prací (zaměření, průzkumy, studie apod.) zajistí konsorcium „Satra–Pragoprojekt–Valbek – Hloubětínský tunel“ s nabídkovou cenou 286 400 000 korun bez DPH.

Zdroj včetně ©vizualizace TZ, LJM