MARGITA TITLOVÁ PURPUROVÁ VERTIKÁL

MARGITA TITLOVÁ PURPUROVÁ VERTIKÁL

 Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1., termín konání výstavy: 15. 2. – 14. 5. 2023.

Galerie hlavního města Prahy připravila první velkou retrospektivu Margity Titlové (*1957), která patří k nejvýraznějším osobnostem generace 80. let. Její práce, které dodnes pohlcují vírem energie, budou až do poloviny května k vidění v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

Margita Titlová je akční umělkyně,

performerka, autorka instalací, výtvarná pedagožka a experimentátorka v oblasti propojení zvuku, přístrojových záznamů a výtvarných technik. Na počátku své tvorby v osmdesátých letech realizovala minimalisticky založené akce v přírodě a performance v interiéru, jejichž měřítkem bylo její vlastní tělo. Investice energie do finálního díla pro ni zůstala charakteristická dlouhodobě i v období velkoformátových rituálně realizovaných kreseb. Exotičnost a znakovost v nich je silně osobní a neodvozená od známých zdrojů. 

Zkoumání tělesnosti v interakci s okolím a energie, kterou tělo vydává a vyzařuje a zároveň tak prozrazuje interní tajemství své psychodynamiky, to vše ji zaměstnává a inspiruje dodnes. Její tvorba byla a je ceněna pro kontinuitu a soudržnost uvažování, které v mnoha ohledech akcentuje ženské prvky a atributy s přirozeností a bez ideologizování. Její dnes už rozsáhlé dílo je protkané autentickou a prudkou expresivitou, ale také korigovanými vztahy k vědeckým a technickým experimentům na straně druhé.

Výstava mapuje značnou část tvorby Margity Titlové od akcí po velkoplošné kresby a malby, instalace s podílem světla a využitím magnetismu, kresby kirilianovým přístrojem, tzv. malby termovizí, manipulované fotografie a řadu děl, která bude možné opět spatřit po mnoha letech.

Na koncepci výstavy se podílí samozřejmě autorka sama a také Miroslav Jiřele, který se zasloužil o první komplexnější zpracování tvorby Titlové.

K výstavě vychází v koprodukci GHMP a ETCETERA Auctions třídílný katalog věnovaný jednotlivým dekádám její tvorby.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM