Pavel Mrkus Signal festival

Signal Festival vstupuje do nové dekády s novým kurátorem Pavlem Mrkusem, umělcem a dosluhujícím děkanem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Signal Festival oslavil první dekádu. Festival digitální a kreativní kultury vnesl do Prahy světlo a umění v ulicích, dnes patří k největším tuzemským kulturním událostem a chce se nadále rozvíjet.

Roli hlavního kurátora festivalu proto přebírá Pavel Mrkus, který doplní v tvůrčím tandemu dlouholetého ředitele, zakladatele a producenta festivalu Martina Poštu. Mrkus je respektovaný audiovizuální umělec. Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde byl od roku 2015 děkanem. Mrkusova tvorba byla vystavena mimo jiné na Bruselském či Benátském bienále, v Národní galerii v Praze či v Rudolfinu. Nyní se bude soustředit na umělecký rozvoj festivalu, podporu mladých talentů a mezioborovou spolupráci.

Pavel Mrkus se zaměří zejména na rozvoj festivalu a jeho dlouhodobé  umělecké směřování. Součástí výběrového řízení bylo zpracování návrhu tříleté kurátorské koncepce festivalu. Mrkus se soustředil na fenomén světla ve vztahu k paradigmatu osvícenství, přičemž reflektoval kulturní proměny, na kterých stojí současné pojetí vědy, technologie i umění. Právě témata jako věda, umění, technologie a inovace budou vévodit programu další dekády festivalu. Pavel Mrkus nyní připravuje celkovou kurátorskou koncepci na nejbližší tři roky. Vedle zastřešujících kurátorských témat se intenzivně zaměří také na rozvoj doprovodného programu a mezioborovou spolupráci. Další část týmu se tak bude moci výrazněji věnovat zahraniční spolupráci a mimofestivalovým aktivitám. Aktuálně tak programové oddělení tvoří čtveřice kurátorů – ředitel festivalu Martin Pošta, hlavní kurátor Pavel Mrkus, vedoucí programového oddělení Mario Kunovský  a programový koordinátor Daniel Burda.

Signal Festival už několik let není pouze čtyřdenní festival. Realizujeme velké množství mimofestivalových aktivit, věnujeme se specifickým instalacím a projektům v průběhu celého roku, založili jsme také vlastní kreativní agenturu Signal Creative. Díla, která produkujeme, cestují po celém světě a aktuálně chystáme další velký projekt, který oživí kulturní mapu Prahy. Máme za sebou první dekádu, program festivalu je proto potřeba posunout zase o krok dále. Jsem proto rád, že se mi uvolní ruce pro další rozvoj značky a všech aktivit pod hlavičkou Signalu. Pavel Mrkus je navíc skvělý audiovizuální umělec, který vnese do programu festivalu nové podněty a nečekané spolupráce s umělci i dalšími uměleckými institucemi,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Pavel Mrkus je absolventem Ateliéru skla pod vedením prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde působil od roku 2015 až do začátku roku 2023 jako děkan. Fakultu vedl úspěšně dvě volební období.

Mrkus ve své tvorbě používá zejména nové technologie. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Jeho práce byly prezentovány mimo jiné na Bruselském či Benátském bienále, v Chelsea Art Museu v New Yorku, v galerii Rudolfinum, v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, na Nové scéně Národního divadla v Praze, v Domě umění města Brna, v Domě umění v Českých Budějovicích nebo v Národní galerii v Praze.

Jedenáctý ročník Signal Festivalu bude konat od 12. do 15. října 2023. Hlavními prioritami budou mezinárodní spolupráce, podpora mladých českých umělců, nové technologie v umění a  reflexe aktuálních společenských témat.

O Signal Festivalu:

Signal je festival digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. Stal se nejnavštěvovanější kulturní událostí v České republice. Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti vizuálního umění a light designu,. Signal Festival je jedním z největších producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, pořádá doprovodné programy pro odbornou veřejnost, studenty i děti. Spolupracuje s celou řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí. V roce 2022 oslavil festival 10 let.  Více informací na www.signalfestival.com

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM