výsledky průzkumu Češi  a reklama 2023

Téměř 90 % lidí je přesvědčeno, že politická reklama by měla být etická, slušná

Přinášíme základní výsledky průzkumu Češi  a reklama 2023

Výzkum ČEŠI A REKLAMA v letošním roce „slaví“ 30 let od prvního šetření v roce 1993. Informace obsahuje základní výsledky z tohoto pravidelného výzkumu mapujícího postoje české veřejnosti k reklamě a jejich změny v běhu času.

Zajímavé jsou postoje obyvatelů ČR ovlivňování jejich nákupního chování na základě reklamy. Případně k přesycenosti reklamou v jednotlivých médiích, či názory a postoje k reklamě na alkohol, léky a politickou reklamu. Ostatně udělejte si svůj názor sami, výsledky průzkumu k dalšímu prostudování jsou zde:

Zdroj: TZ, LJM