Po nás potopa_ChemiS_@Nákupní galerie Myslbek.

Po nás potopa. Streetartový umělec ChemiS vytvořil v Nákupní galerii Myslbek působivé varování před důsledky globálního oteplování

Streetartový umělec Dmitrij Proškin alias ChemiS prostřednictvím svého nejnovějšího díla opět upozorňuje na aktuální důležitá témata, která se dotýkají jak celé společnosti, tak i každého z nás.

Velkoformátová malba s názvem Po nás potopa varuje před důsledky globálního oteplování a zvedání hladin moří. Výjev dívky snažící se udržet nad vodou a balancovat na odpadcích zároveň připomíná, že svět by měl zůstat místem k životu i pro další generace. Působivý obraz o rozměru 6 x 3 metry vytvořil ChemiS převážně sprejem přímo v Nákupní galerii Myslbek, kde si veřejnost může dílo také zdarma prohlédnout, a to od 15. března do 30. září.

Samotná realizace obrazu trvala ChemiSovi zhruba týden, na přípravě návrhu ale pracoval více než měsíc. Rozměrný obraz vytvářel s cílem upozornit na opomíjené téma ekologie, které v současnosti zatlačila do pozadí jiná témata rezonující v globálním světě. „Chtěli jsme, aby se nezapomnělo, že jde o problém, který přetrvává a pořád se hromadí, takže je pro nás stejně tak důležitý jako jakákoliv politická situace ve světě,“ říká ChemiS.

Velkoformátovou malbu Po nás potopa vytvořil převážně pomocí spreje, s nímž nejčastěji pracuje. Jako mnozí streetartoví výtvarníci vzešel z graffiti scény. Malba  v Nákupní galerii Myslbek je doplněná o QR kód s odkazem na interaktivní mapu vědců z organizace Climate central. Zmíněná studie v názorné animaci nastiňuje postupné zvedání hladin moří a dopad tohoto jevu na velká města a pobřežní státy.  Z Evropy jsou v největším ohrožení Nizozemsko, Británie a Německo. Před stoupající hladinou oceánů nejsou v bezpečí ani světová města jako Londýn, New York, Miami nebo Tokio. Zájemci si tak mohou namalovaný sugestivní výjev lépe spojit s konkrétními místy, která budou zvedáním hladin moří nejvíce ovlivněna. „Zobrazil jsem dívku, která se snaží zachránit před důsledky našeho chování, to znamená třeba produkcí skleníkových plynů a nešetrného zacházení s přírodou a odpady,“ popisuje ChemiS svůj obraz Po nás potopa. „Snaží se na špičkách stát nad všemi těmi odpadky a držet se nad vodou. Stejně tak všechno naše konání je k ničemu, když nebudeme mít pevnou půdu pod nohama.“

Motiv dětí se v ChemiSově autorské tvorbě objevuje poměrně často.

Symbol nevinnosti kontrastuje s důsledky, které další generace ponesou za chování svých rodičů a prarodičů. Umělec si přeje, aby právě to si návštěvníci při pohledu na obraz Po nás potopa uvědomili: že problém globálního oteplování a s ním související projevy, jako je zvedání hladin moří, nezmizí a dotýká se i vnitrozemských zemí, včetně Česka. Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé. „Proto by měl každý z nás přispět kouskem ke zlepšení situace. A především myslet na to, že i když se to třeba nebude týkat naší generace, tak těch následujících určitě,“ apeluje ChemiS.

Výrazný streetartový umělec pochází z Uralsku v Kazachstánu, v České republice žije od dětství.

Od graffiti postupně přešel k muralům, tedy velkoplošným malbám na zdech. Obraz Po nás potopa v Nákupní galerii Myslbek navazuje tematicky na jeho dosavadní tvorbu. ChemiS se ve svých dílech často vyjadřuje k přehlíženým lidským právům, sociální, environmentální i politické problematice. Společně s Amnesty International pracoval na projektu Write for Freedom, jehož součástí bylo vytvoření maleb na aktuální témata, jako je dětská práce, konflikty v Africe či naftová problematika. K velkým úspěchům patří i pozvánka, aby jako první Čech namaloval své dílo na hlavní stěnu Hall of Fame v New Yorku, kde graffiti kultura vznikla. Do povědomí české veřejnosti se ChemiS dostal muralem plačícího prezidenta Masaryka, portrétem Václava Havla nebo ukrajinské holčičky pod ukrajinskou vlajkou.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM