Na kaskádách u stanice metra Vltavská začíná poslední, sedmá výstava – umělecká instalace Horror vacui

Na kaskádách u stanice metra Vltavská začíná poslední, sedmá výstava – umělecká instalace Horror vacui

Na kaskádovitých terasách u stanice metra Vltavská začala 19.4.2023 v rámci venkovní Galerie Vltavská poslední, sedmá umělecká intervence do tohoto veřejného prostoru – instalace Horror vacui Hynka Skotáka a kurátorky Silvie Šeborové.

Instalace pracuje s geometrickým výsekem prostoru kompletně vyčištěného od vizuálního smogu. Site-specific projekt vznikl ve spolupráci Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) v rámci programu hl. m. Prahy Umění pro město. Instalace zde potrvá maximálně do 23. června 2023 nebo do doby zahájení stavebních prací v rámci nového urbanistického řešení oblasti Bubnů.

Pokud bychom přirovnali současná města k velkým továrnám, které ze svých útrob chrlí moderní produkty, pak by jedním z takových produktů bylo okolí stanice metra Vltavská. Místo, které sice znají všichni Pražané, ale většinou jím chtějí rychle projít, přestoupit na tramvaj a odjet pryč. Původní urbanistický záměr, kdy část veřejného prostoru Vltavské sloužila též k přestupu z metra na vlak, vzala za své se zrušením stanice Praha – Bubny. Vzniklo tak vágní místo, které, podobně jako další taková místa, čeká na své případné využití, v tomto případě pro výstavbu budovy pražské filharmonie.

Právě s tímto místem pracuje umělec Hynek Skoták.

Ve vizuálně složitém prostředí betonových soklů, laviček, truhlíků a dnes téměř nepoužívaného schodiště u stanice metra si Skoták vybral výsek zasahující do chodníku i stěny. Odstranil odpadky, graffiti, náletové dřeviny, místo ztvrdlé hlíny dovezl na místo úrodnou zeminu, do které zasadil traviny a květiny. Vznikl tak projekt s názvem Horror vacui, site-specific intervence do městského prostředí, která pracuje s jeho charakterem. Do prostoru nepřidává nové prvky, ale naopak je ubírá, vytváří „prázdno“.

Kontrast mezi tímto místem a jeho okolím, které zůstane v původním stavu, bude patrný hlavně na začátku instalace. Následně autor přenechá prostor městu, které si jej postupně bude brát zpátky.
„Z tohoto úhlu pohledu chápe umělec projekt jako hru, jejíž součástí se stávají diváci, respektive obyvatelé a návštěvníci Prahy. Každá odhozená cigareta, zašlápnutá žvýkačka, nový tag i výpary z projíždějících aut sjednocují ‚vygumovanou‘ plochu s jejím okolím,“ popisuje Silvie Šeborová, kurátorka projektu.

Site specific projekt Horror Vacui pracuje s vyčištěním geometrického výseku prostoru přehuštěného vizuálním smogem. „Je to kousek puzzle z velkého barevného obrazu Prahy, který zapadl pod koberec čelem dolů a já jsem ho dal zpátky do systému, kde teď svítí v městské džungli původními povrchy a květinovou výzdobou,“ vysvětluje Hynek Skoták, autor instalace.

„Strach z prázdna, jenž provází lidstvo už od pravěku, probouzí nutkání pojednávat všechno okolo sebe rytinami, kresbami a dekorem. Jak by vypadalo jedno konkrétní místo u stanice metra Vltavská, pokud bychom jej vyčistili od graffiti, náletových dřevin i odpadků? Odpověď na tuto otázku přináší umělecký projekt Hynka Skotáka,“ popisuje Silvie Šeborová.

„‘Strach z prázdna‘ přichází v předvečer absolutního zániku fyzického prostoru, o němž umělecké dílo podává svědectví. Porotu oslovil záměr oslavit původní architektonickou ideu místa, ale její ‚náhlý
a fatální‘ konec se v kontextu daného díla stává téměř symbolickým. Po strachu z prázdna bude následovat opravdové prázdno. Na jeho místě následně vyroste nové město,“
uzavírá Anna Švarc, architektka pražského metra a projektová manažerka DPP.

Venkovní Galerie Vltavská vznikla již v roce 2020 na nevyužívaných kaskádách u stanice metra Vltavská ve spolupráci DPP a GHMP v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence.

Za tu dobu se zde představilo šest výstav. Pět z nich vyšlo z otevřené výzvy, kterou GHMP pro projekt vypsala. Umělecká instalace Horror vacui je sedmou a poslední uměleckou intervencí v tomto místě, které by mělo již tento rok ustoupit novému urbanistickému řešení území Bubnů. To zde počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Další dvě výstavy připravované na letošní rok pro venkovní Galerii Vltavská již využijí jiný formát instalace v prostoru kolem stanice metra Vltavská v návaznosti na vývoj stavebních prací.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM