Nová výstavní sezóna na Zámku Troja zahájena

Nová výstavní sezóna na Zámku Troja zahájena

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) se v programu pro Zámek Troja opět prezentuje tematickou výstavou ze svých sbírek. Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru.

Sbírky GHMP disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých byly překonány prací některého ze soupeřů, nebo – jak už to u nás bývá – sehrála svou roli přízeň mocných.

Nová výstavní sezóna na Zámku Troja zahájenaVýstava představuje celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka nebo Josef Mařatka, ale i s autory, kteří patřili k nejprivilegovanějším tvůrcům v období socialismu – Josef Malejovský, Jan Hána nebo Jiří Kryštůfek.

Jako instituce, která spravuje více než dvě stovky plastik ve veřejném prostoru, hodláme tomuto tématu věnovat stále intenzivnější pozornost, abychom prohloubili povědomí o historii vzniku soch, které nás na veřejných prostranstvích obklopují. Říká si o to náš poměrně bohatý archiv s řadou faktů a zajímavostí k významným realizacím. Považujeme tuto výstavu za malý start k širokému tématu, které nabízí nejen zajímavé informace, ale i mnohé analogie mezi minulostí a současností, neboť kolem soch s reprezentativní a komemorativní tématikou byly a budou vždy rušné debaty a kontroverze.

Mezi třicítkou exponátů je několik předloh k důvěrně známým realizacím, jako například ke sv. Václavovi od J. V. Myslbeka, dále k jeho pomníku Karlu Hynku Máchovi i dalším dílům pro architekturu. Je zde zastoupen např. pomník Jiřího z Poděbrad od Myslbekova konkurenta Bohuslava Schnircha nebo drobné náčrty k monumentálním skupinám Humanita a Práce pro Hlávkův most od Jana Štursy.

Vedle těchto ikonických děl jsou zde také studie k sochám z našich parků a sídlišť, u nichž je kvalita výsledných prací někdy více či méně diskutabilní. Pokud jde o studie k pomníkům ztělesňujícím koryfeje a státníky minulého režimu, záměrně jsme se jim tentokrát vyhnuli, abychom příliš nekontaminovali noblesní atmosféru Zámku Troja. V této konfrontaci by totiž byla ještě patrnější umělecká nemohoucnost a povrchnost, se kterými tyto úkoly jejich autoři z valné většiny zvládali. Vybraná díla jsou přeci jenom alespoň dokladem zralého výtvarného názoru a zvládnutého sochařského řemesla.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM