Vlastní zdravotnická dopravní služba se pražské záchrance osvědčila. Navýší počet posádek a pořídí nové vozy

Vlastní zdravotnická dopravní služba se pražské záchrance osvědčila. Navýší počet posádek a pořídí nové vozy

Přes 350 výjezdů už podnikla zdravotnická dopravní služba, kterou do provozu na začátku letošního března zavedla pražská záchranka.

Dvoučlenné posádky vysílá zdravotnické operační středisko k pacientům mimo akutní ohrožení života a zdraví, kteří zpravidla potřebují transport do nemocnice k dalšímu ošetření či vyšetření, ale nevyžadují poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. Záchranná služba chce v letošním roce navýšit počet těchto posádek, Magistrát hl. m. Prahy už za tímto účelem schválil pořízení nových sanitních vozů.

Pilotní provoz vlastní zdravotnické dopravní služby přináší pozitivní výsledky. Posádky denně vyřeší v průměru deset událostí. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy počítáme s rozšířením této služby, která pomáhá pacientům a ulevuje specializovaným záchranářským posádkám, jež se v posledních dvou letech potýkají s výrazným nárůstem počtu výjezdů,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

V roce 2022 zaznamenala záchranná služba v Praze historický rekord co do počtu řešených událostí, který vzrostl o 11 procent na 142 tisíc. V celé republice pak dochází k nárůstu událostí nižší naléhavosti, které by v ideálním případě specializované posádky záchranné služby řešit nemusely. Volající se ale často nemají na koho obrátit a záchranka funguje jako poslední záchytná síť systému. Právě k některým z těchto pacientů vyjíždějí posádky zdravotnické dopravní služby ZZS HMP.

Všichni záchranáři, kteří se den co den podílejí na záchraně našich životů, jsou v mých očích andělé. A to bez nadsázky. Aby mohli své poslání vykonávat co nejprofesionálněji, je naší povinností jim zajistit ty nejlepší podmínky. Ostatně jedná se o zdraví každého z nás. Nezapomeňme, jak neuvěřitelnou práci odvedli i v době pandemie nebo v souvislosti s uprchlickou krizí kvůli válce na Ukrajině. V důsledku zvýšeného vytížení jsme proto navýšili počty míst pro dopravní službu, která se osvědčila, a pořizujeme nové vozy. Současně letos dokončíme architektonickou soutěž na stavbu nové centrály záchranné služby, kterou těmto obětavým lidem Praha tolik let dluží,“ říká náměstkyně primátora Prahy pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

Posádku zdravotnické dopravní služby tvoří dva zdravotníci-řidiči, kteří vedle předchozího absolvování akreditovaného zdravotnického kurzu prošli i specializovaným kurzem přímo na pražské záchrance.

Zdravotnická dopravní služba je nyní k dispozici sedm dní v týdnu během denní směny od 6:30 do 18:30. Pražská záchranka počítá s posílením těchto posádek v denních směnách a jejich zavedením i na noční směny. V současné době je domovskou základnou zdravotnické dopravní služby umístěna v ulici 28. pluku na Praze 10. Posádky jsou také zálohou pro mimořádné události.

Poprvé vyjížděla nově zřízená posádka jen 28 minut po zahájení směny 1. března. Typickými pacienty jsou chronicky nemocní lidé, zpravidla senioři, kteří potřebují transportovat do nemocnice například na vyšetření nebo k úkonům, jako je výměna ucpané močové cévky, k ošetření drobných poranění nebo transportovat z ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů a nejsou schopni se do zdravotnického zařízení dopravit vlastními silami. Výjezd zdravotnické dopravní služby indikuje zdravotnické operační středisko podle vyhodnocení volání na tísňovou linku a na základě schválení lékařem v případech, kdy jde o neakutní stavy a pacient není v ohrožení života a zdraví.

Ve světě funguje na podobném principu například model vozů tzv. BLS Ambulance (basic life support), které se věnují právě výjezdům nižších naléhavostí. Podobnou cestou se vydávají i další záchranné služby v České republice, zejména ve velkých krajských městech.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM