Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys

Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys

Lysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém srovnání výsledků výzkumu Město pro byznys.

Který již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech obcích s rozšířenou působností v České republice. Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno a bronzová Plzeň. Srovnávací výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank.

Lysá nad Labem se podnikatelsky rozvíjí

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Obyvatelstvo je zde mladé, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Celkový počet obyvatel výrazně stoupá, přičemž ruku v ruce s tím jde velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Průměrná měsíční mzda je tu výrazně nadprůměrná. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Výdaje radnice směřuje především do oblasti dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech.

„Jsme vděčni, bereme to jako ocenění nikoliv ani tak města, jako lidí ve městě žijících, a hlavně nejenom města Lysá nad Labem, ale všech obcí v našem území ORP. Speciálně bych chtěl zmínit město Milovice, které je rozvojově a investičně tahounem území. Do budoucna se chceme zaměřit na dostupné bydlení pro normální lidi a ochranu přírody, protože území, které bylo původně zemědělské, začíná být velmi přehřáté, s málem vody. Určitě chceme posouvat oblast školství, protože se k nám stěhuje velké množství rodin s malými dětmi. Nejde nám jen o počet, ale hlavně o kvalitu, přilákat sem učitele, kteří odcházejí do Prahy,“ říká tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM