DPP dokončil rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada – Palmovka

DPP dokončil rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada – Palmovka

Od soboty 3.6.2023 má Praha 3 a Praha 8 opět přímé tramvajové spojení

Po téměř 62 týdnech dokončil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) rekonstrukci významné, bezmála 1,5 kilometrů dlouhé tramvajové tratě Ohrada – Palmovka, včetně první pražské tramvajové estakády Krejcárek nad hlavním železničním koridorem. Od soboty 3. června 2023 od ranního výjezdu se díky tomu linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14 a 95 vrátí do své původní trasy, městské části Praha 3 a Praha 8 budou mít opět přímé tramvajové spojení a v zrekonstruovaném úseku DPP zvýší rychlost tramvají. Po dočasnou dobu bude od zastávky Vozovna Strašnice linka č. 7 v severovýchodní části města jezdit po trase linky č. 19,
a naopak linka č. 19 po trase linky č. 7.

DPP dokončil rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada – PalmovkaRekonstrukci estakády, tramvajové tratě na ní a zastávek Krejcárek zrealizovalo sdružení společností Colas CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Části tratě od zastávky Krejcárek po křižovatku Ohrada (tj. po křižovatku ulic Pod Krejcárkem, Koněvovy a Jana Želivského) a od konce mostu po křižovatku Palmovka (v Sokolovské a Zenklově ulici) zrekonstruoval DPP vlastními silami. Náklady na rekonstrukci tratě jsou 239,5 milionů korun.

V rámci této investiční akce zhotovitelé odstranili z estakády celé tramvajové těleso, most odstrojili až na mostovku, kterou zkontrolovali, očistili, opravili, vyměnili dilatační zařízení, mostní konstrukci kompletně přeizolovali a postavili na ní zcela novou tramvajovou trať. Kromě toho přeložili inženýrské sítě a optické kabely z prostor pod evakuačními chodníky přímo do tubusu mostu, kde jsou vedeny jako v kolektoru, díky čemuž se zlepší jejich přístupnost pro správce. Tramvajová estakáda dostala nové římsy, lícní prefabrikáty i osvětlení v podobě úsporných LED lamp. Trakční brány, kterých je na estakádě celkem 22, byly zrepasovány, obdobně jako zábradlí. Rekonstrukcí prošlo odvodnění celé tratě nejen na mostě, ale v úseku od mostu po křižovatku Palmovka také samotná kanalizace. Vyčištěny byly všechny vpustě a osazeny novými nekovovými mřížemi.

V oblasti Krejcárku nechal DPP upravit geometrii tratě – zmenšil poloměr oblouku před estakádou, aby odstranil zásadní projekční chybu, kdy bylo navržené dilatační zařízení umístěno do přechodnice mezi dva oblouky, a navíc šlo o složitou konstrukci ze žlábkových kolejnic. Díky tomu se zlepšily poměry v místě dilatačního zařízení a současně to umožnilo přiblížit obě zastávky Krejcárek k mostu, tj. ke křižovatce ulic Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem a Novovysočanské. Původní zastávky zhotovitelé vybourali a postavili nové, bezbariérové, v přímé části tramvajové tratě. Pro snazší nástup a výstup DPP nechal zvýšit výšku nástupní hrany obou zastávek, které jsou vybaveny novým typem přístřešku, novým veřejným osvětlením a informačními panely o odjezdu nejbližších spojů veřejné dopravy včetně zpoždění. K zastávce ve směru z centra nechal DPP vybudovat nové schodiště do ulice Pod Krejcárkem a druhou rampu pro bezbariérový přístup. Díky tomu se zlepší přístupnost zastávky pro osoby s omezením pohybu a orientace či rodiče s kočárky a v neposlední řadě se krátí přestupní vazby k autobusovým spojům. Bezbariérový je nově i přechod přes tramvajovou trať k zastávce Krejcárek směr centrum, resp. do parku pod estakádou. V rámci rekonstrukce DPP vyměnil také kolejové rozvětvení v křižovatce Ohrada ve směru od Krejcárku a osadil nové mazníky, díky nimž se sníží opotřebovávání kolejnic.

„Dlouhodobé rekonstrukce jsou vždy nepříjemné. V případě mostu Krejcárek na více než 14 měsíců ztratily Praha 3 a Praha 8 přímé tramvajové spojení. Podobně jako musíme zrekonstruovat Barrandovský most, obdobně jsme museli postupovat i na Krejcárku. Most má nyní už více než 33 let, a je to jeho první důkladná rekonstrukce. Není to jen důležitá spojnice Prahy 3 a Prahy 8, ale také součást připravovaného tramvajového okruhu. Děkuji Pražanům i návštěvníkům této oblasti za trpělivost. Dobrou zprávou pro ně je nejen obnovení tramvajového spojení, ale také zvýšení rychlosti tramvají v jednotlivých úsecích. Spojení bude celkově komfortnější a rychlejší, včetně zcela nových bezbariérových tramvajových zastávek,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Naším cílem je rozšiřovat v Praze lokálně bezemisní veřejnou dopravu a snižovat množství emisí, jejíž největším producentem ve městě je právě doprava. Za těch více než 14 měsíců rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada – Palmovka najezdily autobusy DPP v rámci zajišťování náhradní dopravy celkem více než 864 tisíc kilometrů, spotřebovaly více než 356 tisíc litrů nafty, což znamená více než 950 tun emisí oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší. Jsem ráda, že se tramvaje opět na Krejcárek vrací,“ dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

„Dalo by se zvolat, konečně je hotovo a na trať mezi Libní a Žižkovem se vrací tramvaje. Jako rodilý Libeňák a pamětník stavby tohoto tramvajového mostu vím, jak vybudování tohoto spojení pomohlo dopravě mezi Prahou 8 a Prahou 3. A o to víc byla teď více než rok trvající výluka nepříjemná. Věřím, že nás teď díky rekonstrukci něco takového dlouho nečeká,“ doplňuje Ondřej Gros, starosta městské části Praha 8.

„Tramvajová trať mezi Žižkovem a Libní má značný význam pro povrchovou dopravu na pravém břehu Vltavy. Přerušení tohoto spojení bylo nepříjemné nejen pro obyvatele těchto čtvrtí, ale i další Pražany. Pro budoucí zajištění spolehlivosti a plynulosti městské hromadné dopravy šlo však
o nezbytnou rekonstrukci. Za velmi důležitou považuji úpravu zastávek Krejcárek, které dříve nevyhovovaly nárokům na bezbariérovost. Jsem tedy přesvědčen, že obnovená trať přispěje ke zlepšení komfortu pro cestující,“
říká za městskou část Praha 3 Ondřej Rut, místostarosta pro dopravu.

„Jedné z klíčových tratí Ohrada – Palmovka a první pražské tramvajové estakádě Krejcárek bude letos 22. listopadu přesně 33 let od uvedení do provozu. Za tu dobu trať ani most neprošly žádnou rekonstrukcí, i když různých oprav menšího rozsahu se na nich vystřídalo celkem 14. Jsem rád, že se tato dlouho připravovaná investiční akce podařila nejen vůbec zrealizovat, ale dokonce podle plánovaného termínu. Na rozdíl od řady jiných mostů v Praze jsme měli štěstí, snad díky dodržení všech předepsaných postupů v době výstavby v 80. letech, že jsme estakádu Krejcárek nemuseli zbourat a postavit novou. Díky rozsáhlé rekonstrukci můžeme v úseku zvýšit rychlost tramvají, mezi Ohradou a Krejcárkem z původních 50 na 65 km/h, na samotném mostě z původních 40 na 60 km/h a v úseku od konce mostu po Palmovku se kvůli profilu trati rychlost zvýší jen mírně z 20 na 25 km/h. Tato investiční akce by měla zajistit, aby samotná estakáda Krejcárek vydržela alespoň dalších 30 let a oblouky tramvajové tratě minimálně následujících 10,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Tramvajová trať Ohrada – Palmovka je další z řady rekonstrukcí tramvajových tratí v různých městech České republiky, které se Colasu podařilo v posledních letech úspěšně realizovat. Mohli jsme zde využít naše zkušenosti získané na podobných projektech, ale i navázat na osvědčenou dlouhodobou spolupráci s firmou FIRESTA-Fišer. Jsem rád, že jsme práce dokončili včas, a Dopravní podnik hl. m. Prahy tak může zrekonstruovaný úsek mezi Žižkovem a Libní uvést do provozu v plánovaném termínu,“ uzavírá Tomáš Krones, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Colas CZ.

Statistiky z rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada – Palmovka:

 • Délka tratě: 1 450 metrů
 • Počet nových sloupů trolejového vedení: 5
 • Délka instalovaného nového trolejového vedení: 2 900 metrů
 • Použité kolejnice: celkem 435 tun typů S49 a NT1
 • Počet instalovaných pražců: celkem 4 354 kusů různých typů
 • Množství použitých štěrkodrtí: celkem 10 154 tun
 • Sadové úpravy: 5 nových stromů

ZMĚNY PID V SOUVISLOSTI S OBNOVENÍM PROVOZU TRAMVAJOVÉ TRATĚ OHRADA – PALMOVKA

V návaznosti na dokončení rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada – Palmovka se od soboty 3. června 2023 od ranního výjezdu, tj. od cca 4:30 tramvajové linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14 a 95 vrací do svých původních tras, po kterých jezdily před zahájením rekonstrukce.

 • Linka č. 1 je ve směru ze Sídliště Petřiny ze zastávky Palmovka opět vedena přes zastávky Ohrada, Vozovna Žižkov, Chmelnice do obratiště Spojovací.
 • Linka č. 6 je ve směru z Kubánského náměstí opět vedena na Palmovku.
 • Linka č. 10 je ve směru ze Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova opět vedena přes zastávky Krejcárek, Palmovka, Bulovka, Kobylisy, Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice.
 • Linka č. 11 je ve směru ze Spořilova ze zastávky Olšanské hřbitovy opět vedena přes zastávky Želivského, Vozovna Žižkov, Chmelnice do obratiště Spojovací.
 • Linka č. 13 je ve směru z Čechova náměstí opět vedena do obratiště Olšanské hřbitovy.
 • Linka č. 14 je ve směru ze Spořilova opět vedena do obratiště Vysočanská.
 • Linka č. 95 je ve směru z Ústředních dílen DP ze zastávky Biskupcova opět vedena přes zastávky Krejcárek, Palmovka, Bulovka, Kobylisy do obratiště Vozovna Kobylisy.

Současně s tím končí provoz noční tramvajové linky č. 90 a náhradní autobusové dopravy X95, které budou naposledy v provozu v noci z pátku 2. na sobotu 3. června 2023. S ukončením denního provozu v pátek 2. června 2023 bude ukončen také provoz náhradní autobusové dopravy X10.

DOČASNÉ ZMĚNY PID V SOUVISLOSTI S OBNOVENÍM PROVOZU TRAMVAJOVÉ TRATĚ OHRADA – PALMOVKA

Od soboty 3. června 2023 od ranního výjezdu, tj. od cca 4:30 do odvolání (předpoklad v průběhu října 2023) dochází ke změně vedení tramvajových linek č. 7 a 19. Linky si v severovýchodní části města od zastávky Vozovna Strašnice navzájem vymění trasy.

 • Linka č. 7 je ve směru od Radlické ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Vinice (ve Vinohradské ulici), Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Palmovka, Balabenka, Nádraží Vysočany a Kolbenova do obratiště Lehovec.
 • Linka č. 19 je ve směru od Pankráce ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Vinice (v Černokostelecké ulici), Solidarita a Limuzská do obratiště Depo Hostivař.

„Změna vedení linek č. 7 a 19 na části trasy je skutečně pouze dočasná na období necelých pěti měsíců do dokončení výstavby a zprovoznění nové tramvajové tratě Holyně – Slivenec, která bude ukončena smyčkou. Podle harmonogramu výstavby i aktuálního dění na stavbě by se tak mělo stát v průběhu letošního října. Díky tomu budeme pak mít zase jen dvě linky ukončené na úvratích místo současných tří,“ uzavírá Jan Šurovský.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM