Kriminalisté ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu nalezli sochu sv. Zachariáše, která zmizela v roce 1985 z kaple sv. Anny v Jaroměři.

Kriminalisté KŘP hlavního města Prahy ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu nalezli sochu sv. Zachariáše

V uplynulých měsících se na pracovníky Národního památkového ústavu obrátil muž s žádostí o vystavení osvědčení k vývozu uměleckého díla mimo území České republiky s cílem pravděpodobného prodeje.

Kriminalisté ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu nalezli sochu sv. Zachariáše, která zmizela v roce 1985 z kaple sv. Anny v Jaroměři.Konkrétně se jednalo o sochu svatého muže. Pracovníci úřadu na základě znaleckého posudku zjistili, že se jedná o sochu sv. Zachariáše, která byla odcizena na přelomu října a listopadu roku 1985 z kaple sv. Anny v Jaroměři. Jedná se o významnou památku lokálních kulturních dějin, evidovanou v Ústředním seznamu památek ČR. Na základě těchto skutečností pracovníci úřadu kontaktovali pražské kriminalisty, kteří si případ převzali do své kompetence a sochu zajistili. Aktuálně je hodnota sv. Zachariáše v rozmezí od sto do dvě stě tisíc korun.

Kriminalisté prověřováním případu a výslechem osoby žádající o osvědčení k vývozu nezjistili, že by se dopustila trestného činu, neboť sochu prokazatelně koupila v dobrá víře od jiné osoby.

Socha světce z druhé poloviny 18. století ve stylizovaném šatu židovského velekněze byla včera v průběhu dne po téměř  čtyřiceti letech vrácena Římskokatolické farnosti v Jaroměři.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM