Největší fotovoltaická elektrárna v Praze jde do provozu, pokryje roční spotřebu elektřiny Pražské strojírny

Největší fotovoltaická elektrárna v Praze jde do provozu, pokryje roční spotřebu elektřiny Pražské strojírny

Pražská strojírna spouští v těchto dnech fotovoltaickou elektrárnu (FVE) umístěnou na střechách svých výrobních hal a skladů ve Vinoři.

Jedná se o největší střešní instalaci tohoto druhu v Praze, díky které bude Pražská strojírna schopna pokrýt svou celkovou nominální roční spotřebu elektrické energie. FVE byla postavena ve spolupráci městských firem a vše proběhlo za podpory Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP, jehož je Pražská strojírna dceřinou firmou, a také hlavního města Prahy.

Bylo instalováno celkem 2200 kusů solárních panelů s výkonem 450Wp, které pokrývají plochu odpovídající výměře 23 tenisových kurtů. Celkově má elektrárna výkon 996 kWp a je schopna vyrobit až 980 MWh elektřiny za rok. Množství takto vyrobené elektřiny odpovídá například roční spotřebě 300 běžných domácností.

Největší fotovoltaická elektrárna v Praze jde do provozu, pokryje roční spotřebu elektřiny Pražské strojírny„Podle plánu bychom měli pokrýt celkovou spotřebu výroby i administrativních budovách, což zahrnuje i 24hodinové provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů a ještě 35 % prodat. Nadále ale budeme odebírat proud ze sítě, zejména ve špičkách a během zimy. Nezbývá než doufat, že po spuštění bude hodně svítit sluníčko,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Významný je i ekologický aspekt celého projektu, díky provozu elektrárny dojde úspoře emisí CO2 ve výši zhruba 500 t za rok. Zkušební provoz elektrárny bude zahájen v červenci. Návratnost celého projektu se předpokládá do šesti až osmi let.

„Zprovoznění této fotovoltaické elektrárny je mimořádně důležitým krokem nejen pro Pražskou strojírnu, ale i zbytek metropole. Jednak bude dodávat přebytek energie – odhadem zhruba třetinu – do distribuční sítě. Především ale zajistí této společnosti soběstačnost, které chceme dosáhnout i pro celé hlavní město. Je to součástí našeho programu v oblasti energetiky, podobně jako zajištění dostatku energií za dostupné ceny. Energetickou bezpečnost Prahy bereme mimořádně vážně,“ uvedl Bohuslav Svoboda, pražský primátor.

Od prvotních jednání o výstavbě elektrárny po finální dokončení uběhlo pouze 15 měsíců. Samotná výstavba elektrárny začala ve strojírně začátkem letošního roku. Celý projekt je výsledkem vzájemné spolupráce městských firem hlavního města Prahy. Právě Pražská plynárenská, skrze svou dceřinou firmu Prometheus a společnost Atlantis Management, je dodavatelem celého projektu.

„Energetická soběstačnost je stěžejní pro snížení naší závislosti na nedemokratických režimech a pro udržení klíčových městských služeb v chodu i v časech krize. A k těm klíčovým službám nepochybně patří oblast dopravy, včetně podpůrných služeb realizovaných Pražskou strojírnou. Věřím, že další obdobné instalace u dalších městských firem budou následovat,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek hl. m. Prahy pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

„Realizace a zprovoznění největší pražské fotovoltaické elektrárny v Pražské strojírně, naší 100% dceřiné společnosti, je kromě energetické soběstačnosti dobrým příkladem fungující spolupráce dvou městských firem a jejich dceřiných společností. Ze své pozice jsem tento projekt od začátku podporoval a jsem rád, že se jej podařilo úspěšně dokončit. Je to současně pro nás začátek cesty, kterou bychom v oblasti energetiky chtěli jít i v dalších provozech DPP, zejména v garážích a vozovnách. Dalším příkladem, i když v mnohem menším rozsahu, bude nová vozovna v Hloubětíně, kde počítáme s využitím fotovoltaických panelů k pokrytí spotřeby elektrické energie pro provoz samotné vozovny. Při rozvoji dalších energetických projektů nám poslouží i praktické zkušenosti z Pražské strojírny,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a předseda dozorčí rady Pražské strojírny.

Strojírna získala koncem minulého roku povolení k připojení své FVE do sítě od společnosti PRE, distributora elektrické energie. Jednalo se o poslední administrativní překážku před výstavbou. Blokovaný příkon pro továrnu tak musel být zvýšen z rezervovaného 800 kWh na 1000 kWh.

O Pražské strojírně:

Hlavním předmětem činnosti Pražské strojírny je vývoj a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis výhybkových systémů je doplněn i o další komplementy, jako jsou tramvajové výměny, odvodnění výměn a další strojírenská výroba. Uvedené výrobky dodává pro potřeby své mateřské společnosti Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, která je jejím hlavním odběratelem, ale i do dalších dopravních podniků v ČR. Významný je ale i exportní trh, dodává do Německa, Bulharska, Austrálie, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska, Maďarska, Estonska, Dánska a dalších zemí.

Pražská strojírna je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby již od počátku třicátých let 19. století. V roce 1994 bylo rozhodnuto o transformaci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a byla založena akciová společnost pod obchodním názvem “Pražská strojírna a.s.”. V roce 2017 prošla Pražská strojírna restrukturalizací a tehdy pod novým vedením dosáhla hospodářského výsledku 10 mil. Kč. Díky masivním investicím do strojního vybavení se Pražské strojírně daří zvyšovat produktivitu práce a nadále dosahovat skvělých hospodářských výsledků.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM