Hasiči v Praze mohou využívat výcvikový polygon pro simulaci požárů v reálných podmínkách

Hasiči v Praze mohou využívat výcvikový polygon pro simulaci požárů v reálných podmínkách

Výcvikové zařízení pro simulaci jevů při požárech v uzavřených prostorech slouží pro speciální výcvik hasičů v reálných podmínkách požáru.

Vzniklo na pozemku v Malešicích a slouží jak profesionálním tak dobrovolným hasičům.

V polygonu se simulují jevy, ke kterým dochází při požárech v uzavřených prostorech a jsou simulovány spalováním dřeva. Zařízení je tak možné využít pro odbornou přípravu hasičů v oblasti demonstrace dynamiky požáru, nácviku taktických postupů, testování ochranných pomůcek a technických prostředků.

Základním konstrukčním prvkem výcvikového zařízení jsou ocelové ISO kontejnery používané pro námořní, silniční a železniční přepravu. Výcvikové zařízení je rozděleno do dvou vzájemně propojených částí, spalovací komoru a pozorovací resp. výcvikový prostor.

Hasiči během výcviku mají reálnou představu, jakou podobu mají v reálném prostředí fenomény, se kterými se hasič seznámil při teoretické přípravě. Získají praktické zkušenosti s požárem ve vnitřním prostoru a jeho projevy a na jejich základě předvídat možná nebezpečí a dokázat stanovit míru rizika a schopnost rozpoznat, analyzovat a správně reagovat na dynamické/nelineární projevy požáru. Vyzkouší si znalost účinného používání technických a ochranných prostředků, základní techniky hašení a dovednost efektivně zmírnit působení účinků požáru.

Důležitou součástí výcviku jsou správné základní návyky bezpečného způsobu zdolávání požáru, návyky kultury hašení a šetření s hasební vodou nebo znalost účinného používání technických a ochranných prostředků.

V současné chvíli je proškoleno celkem 157 hasičů (93 HZS hl. m Prahy, 59 JSDH Praha z 10 JPO, 3 JSDH Středočeského kraje a dva hasiči z USA. Cvičení zajišťuje 22 lektorů, kteří musejí podstoupit výcvik opakovaně.

Základní informace o stavbě:
Doba výstavby: Leden 2021 až červen 2022, 565 hodin čisté práce. Cena cca půl milionu financováno z MHMP (MSH Praha), firmou Duffek s.r.o., HZS Praha, SKANSKA, toto spojení uvedených subjektů je v ČR ojedinělé.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM