Digitalizace Prahy a kyberbezpečnost

Praha bude lídrem v digitalizaci. Inspirovat chce další města a obce

Praha se po vzoru jiných evropských měst připravuje na digitalizaci svých agend. Zároveň chce lépe spolupracovat s městskými částmi v oblasti agend v přenesené a samosprávné působnosti.

Konference na téma Digitalizujeme Prahu představila pozitivní přínos digitalizace a nové možnosti, které přináší v každodenním životě.

Konference zástupcům města a městských částí ukázala, jak důležitou a pozitivní změnu v životě úřadů a lidí představuje nový zákon o právu na digitální služby. Významným tématem bylo rozdělení jednotlivých úkolů implementace zákona o právu na digitální služby do 1. února 2025 na menší díly tak, aby byly pro všechny srozumitelnější a lépe uchopitelné. Tento systematický postup zároveň umožní, aby se jednotlivé městské části zapojily do implementace v co nejkratším možném čase.

Praha z letadla„Praha je nesmírně členitý systém pro digitalizaci, jsou tu malé i velké městské části a všechny mají zcela odlišné výchozí podmínky a možnosti. Naší prioritou je právě s nimi v digitalizaci spolupracovat a vzájemně se koordinovat. Bereme je jako naše klíčové partnery stejně jako na opačném pólu státní agenturu DIA. Společně musíme vyřešit především tvorbu a implementaci pražské informační koncepce a financování jednotlivých digitalizačních projektů. Věřím, že máme šanci v termínu roku 2025 digitální službu občanům poskytovat a že se může Praha stát lídrem digitalizace a inspirací i pro další města Česka,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblasti ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací. „Samozřejmě i v digitalizovaném světě budou chtít někteří občané dále komunikovat s úřady osobně u přepážky nebo na podatelně. To jim samozřejmě budou úřady dál umožňovat,“ dodává Daniel Mazur.

Pro Magistrát hl. m. Prahy je prioritou se společně s městskými částmi zaměřit také na otázku kyberbezpečnosti a uvolnění licencí na provoz informačních systémů pro městské části. Tak, aby nemusely financovat nebo shánět na pracovním trhu širokou sadu odborníků, kteří budou u nich otázky digitalizace individuálně řešit. A pokryly tak svoji městskou část, když jim tyto služby může pomoci zajistit magistrát.

„Důležitou částí Zákona o právu na digitální služby je Katalog služeb – tedy jakási centrální databáze, kde jsou dostupné informace o všech službách veřejné správy. Jednotný, kvalitní a pravidelně aktualizovaný katalog totiž ušetří práci 6253 obcím a 14 krajům, a především zajistí občanům České republiky služby srovnatelné s ostatními státy Evropské unie. Digitální a informační agentura proto intenzivně pracuje na tom, aby byly služby zveřejňovány co nejdříve a zároveň byly veškeré formuláře elektronizovány,“ říká Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury.

„Naplnění zákona o právu na digitální službu je mimořádně důležité pro občany, ale zejména pro podnikatele, kteří komunikují s úřady velmi často. Pokud tak budou moci činit elektronicky, nebudou muset stále a stále dokládat údaje, které o nich už stát vede. Pokud se zjednoduší formuláře, které musí vyplňovat, může to výrazným způsobem zpříjemnit podnikatelské prostředí v České republice. Bylo by podivné hovořit o digitalizaci veřejné správy a jejím zefektivnění, kdyby stát nedokázal uvést v život tento zákon, když na to měl od jeho schválení pět let,“ uvádí Petr Stiegler, ředitel kanceláře prezidenta Hospodářské komory České republiky.

„Když byl schvalován Zákon o právu na digitální službu, věděli jsme, že to bude pro všechny velký bič a bude nutné si to odpracovat. Podpora napříč sněmovnou během jeho schvalování byla obrovská, a to právě z toho důvodu, že si všichni uvědomují, jak moc je digitalizace potřeba. Cílem je opravdová digitální transformace a usnadnění procesů. Pokud ten proces uděláme intuitivní a odstraníme všechny překážky, je reálné, že se to podaří,“ říká Ondřej Profant, náměstek člena vlády pro digitalizaci. „Další velkým milníkem, který přineseme z centrální úrovně, je registr zastoupení, který pomůže zjednodušit mnohé procesy. Například, když v digitálním světě zastupujete dítě, či firmu,“ dodává Ondřej Profant.

Digitalizace Prahy je velký krok, který může přinést pozitiva, jak pro občany, tak pro úředníky. Cílem není vytvářet dvojí systémy, které nebudou funkční a propojené, ale jednotný systém, který bude fungovat napříč celým městem a jednotlivými částmi a usnadní tak život nejen občanům, ale i úředníkům. V minulém volebním období Praha udělala velký krok v digitalizaci především zpřístupněním Portálu Pražana, ve kterém je k dispozici už celá řada agend. Už příští rok by se měl rozšířit o agendy stavebního řízení. Do budoucna přes něj bude možné zamluvit například zábory ve městě. V minulosti se jeho prostřednictvím uskutečnilo také digitální připomínkování Metropolitního plánu, což ušetřilo magistrátu rok času na jejich následné vypořádání.

Konference Digitalizujeme Prahu se konala potřetí, v předchozích letech se konala v roce 2020 a 2022, odmlka byla způsobena epidemií nemoci Covid-19, kdy epidemiologická situace v metropoli konání takové akce neumožňovala.

Zdroj TZ, foto Luboš J. Marek FAST SHOTS, s.r.o.