Nácvik transportu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu z paluby letadla potvrdil připravenost zainteresovaných složek IZS

Nácvik transportu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu z paluby letadla

potvrdil připravenost zainteresovaných složek IZS

Žijeme v době světové globalizace. Cestování mezi kontinenty je dnes na denním pořádku. S tím však adekvátně stoupá riziko možného přenosu vysoce nakažlivého onemocnění. Praha je vzhledem ke své centrální poloze v České republice a lokaci mezinárodního Letiště Václava Havla jedním z rizikových míst. Jak může infekční onemocnění zasáhnout během krátké doby celý svět veřejnost sledovala v dobách pandemie covidu-19.

Nácvik transportu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu z paluby letadla potvrdil připravenost zainteresovaných složek IZSOrgány ochrany veřejného zdraví, v Praze Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) musí být proto ve stálé pohotovosti. K tomu, aby reakce v případě skutečného výskytu reálného případu odpovídala všem domluveným algoritmům a riziko přenosu nebezpečné nákazy na další jedince zůstalo minimální slouží pravidelná cvičení všech zainteresovaných složek IZS.

Ve středu 11. října 2023, se proto na pražském Letišti Václava Havla Praha uskutečnilo důležité taktické cvičení zaměřené na výskyt vysoce nakažlivé nemoci (VNN) na palubě letadla, konkrétně hemoragické horečky (eboly).

„Úkolem HSHMP i dalších složek IZS je v dané chvíli si nacvičit postupy při výskytu vysoce nebezpečné nákazy (VNN),“ poznamenala ředitelka protiepidemického odboru HSHMP MUDr. Martina Marešová. „Konkrétně jde o bezpečné předání pacienta na specializované pracoviště ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, vytipování a zajištění rizikových kontaktů. Za HSHMP se aktivně účastnili dva naši zaměstnanci, kteří na místě akci řídili z epidemiologického hlediska. Úzce přitom spolupracovali s velitelem zásahu z řad hasičů. Ti na místě zabezpečovali ohnisko, ochrannou zónu a celkové technické zabezpečení daného prostředí. V ohnisku nákazy se pohybovali zdravotničtí pracovníci a hasiči, vybaveni příslušnými ochrannými obleky,“ doplnila MUDr. Marešová.

Nácvik transportu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu z paluby letadla potvrdil připravenost zainteresovaných složek IZSHSHMP v rámci cvičení nejprve přijala hlášení o podezření výskytu VNN na pražském letišti. Prostřednictvím velitele zásahu odborní zaměstnanci HSHMP komunikovali přímo s posádkou letadla a dále s příslušníky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZSHMP) a Stálé lékařské služby Letiště Praha (Záchranné služby AS ČR – ZS AS ČR), kteří uvnitř letadla zjišťovali na místě reálný zdravotní stav daných pacientů. Zdravotníci společně s hasiči současně dle pokynů hygieniků na palubě identifikovali možné rizikové kontakty potenciálně nemocných. Hygienici následně v případě potřeby nastavují i u rizikových kontaktů adekvátní protiepidemická opatření.

Po provedení všech nezbytných úkonů naložila ZZSHMP jednoho z nemocných do transportního izolačního dopravního prostředku (speciálně vybavené sanitky), kterým ho převezla do péče specializované Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB) a 1., 2. a 3. LF UK. Stejným způsobem na Bulovku převezla druhého z pacientů ZS AS ČR. Na Bulovce mají zdravotníci pro izolaci takto závažně infekčně nemocných pacientů k dispozici speciální izolační boxy. Po ukončení cvičení se hasiči podíleli na dekontaminaci zasahujících osob.

Cvičení se účastnili příslušníci z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, Policie ČR, Celní správy ČR, Stálé lékařské služby Letiště Praha, Zdravotního ústavu, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Infekční kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce, Letiště Praha a společnosti Smartwings.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM