Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ

Odborná porota platformy #ČESKObudoucnosti udělila Skupině ČEZ nejvyšší hodnocení za její úsilí v podpoře vzdělávání v Česku

CEO ROKU 2023 je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ. HR ŘEDITELKOU ROKU 2023 se stala Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa Skupiny ČEZ.

Generální a personální ředitelé Skupiny ČEZ, Skupiny Orlen Unipetrol, Skupiny ČEPS, Komerční banky, Microsoftu, Raiffeisenbank a T-Mobilu získali ocenění FINALISTA CEO ROKU 2023 a HR ŘEDITEL ROKU 2023 za dlouhodobou podporu vzdělávání v České republice. Nejvyšší ocenění CEO ROKU 2023 a HR ŘEDITELKA ROKU 2023 od odborné poroty platformy #ČESKObudoucnosti získali Daniel Beneš a Michaela Chaloupková ze Skupiny ČEZ.

Ze 100 nominovaných firem, které dlouhodobě realizují aktivity na podporu vzdělávání v České republice, odborná porota platformy #ČESKObudoucnosti hodnotila celkem 19 ESG reportů, výročních zpráv a zpráv o udržitelném podnikání, které nominované společnosti měly zpracované v potřebné kvalitě a detailu. Porota hodnotila oblast S – Social a to zejména oblast podpory vzdělávání ve firmě, nebo aktivity, které firmy realizují externě. Například se základními, středními nebo vysokými školami, dále neziskovými nebo sportovními organizacemi, kde dochází k mimoškolnímu vzdělávání. Hodnocení aktivit Skupiny ČEZ na podporu vzdělávání v Česku dosáhlo nejvyššího hodnocení.

„Podpora vzdělávání je od vzniku společnosti ČEZ jednou z našich priorit. Vedle dlouhodobé spolupráce se středními a vysokými školami se systematicky věnujeme také široké veřejnosti, které se snažíme přiblížit krásu a význam energetiky skrze řadu interaktivních aktivit. Budoucnost energetiky v celé Evropě je jedno z nejdůležitějších aktuálních témat. Vnímáme, že pokud se chceme posunout směrem k energetice čistší, zelenější a přátelštější k lidem i k přírodě, potřebujeme, aby se jí v Česku věnovali ti nejšikovnější a nejzapálenější lidé. Jsme země, která vždy energetice rozuměla, naši odborníci se těší světovému renomé. V ČEZ chceme udělat maximum pro to, aby to tak zůstalo i nadále,“ říká k ocenění CEO ROKU 2023 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa Skupiny ČEZ

Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ

Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s. k titulu HR ŘEDITELKA ROKU 2023 doplňuje: „Ocenění, které s radostí přijímám, je především oceněním všech zaměstnanců, kteří jsou do podpory vzdělávání zapojeni a věnují se mu s nadšením. Přednášejí na školách, účastní se speciálních programů pro studenty, berou studenty přímo do provozů, kde jim představují unikátní technologie, vedou seminární práce, fungují jako mentoři… A také sami vymýšlejí, jak naši podporu vzdělávání dál obohacovat a inovovat, tak abychom reagovali na nejnovější trendy. Letos jsme tak například zorganizovali historicky první SMR Camp zaměřený na malé modulární reaktory. Podpoře vzdělávání se rozhodně budeme věnovat i nadále.“

Metodologii hodnocení pro platformu #ČESKObudoucnosti vypracovala firma KPMG Česka republika. Odbornou porotu tvořili zástupci různých odvětví a odborníků na ESG tak, aby v porotě byly zastoupeny různé pohledy a názory odborníků na vzdělávání, zástupců neziskového sektoru, médií a osobností českého malého i velkého byznysu:

· Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+, poradkyně prezidenta ČR Petra Pavla pro vzdělávání

· Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna

· Martin Křivánek, Head of CEE sustainability services, KPMG Česká republika

· Soňa Schwarzová, Chief People & Sustainability Officer, CME Group

· Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

· Diana Rádl Rogerová, investorka a partnerka společnosti Behind Inventions, dlouholetá partnerka Deloitte ČR

· Alena Kazdová, šéfredaktorka časopisu HR Forum

· Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé

· Daniel Suchánek, majitel firmy SpolehliváÚčetní.cz, která vede účetnictví stovkám neziskových organizací

· Zuzana Lochmanová, ředitelka spolku Kamarádi, která získala ocenění Neziskovka roku 2018

“Gratuluji všem oceněným, vítězům i finalistům, ale také celé České republice. Hodnocené zprávy o udržitelném podnikání jsou důkazem toho, že firmy si jsou vědomy potřeby kvalitního vzdělávání a díky zapojení firem do vzdělávání už od základních škol má Česko šanci stát se mozkovnou světa,” říká zakladatel platformy #ČESKObudoucnosti Michal Novák, která ocenění CEO ROKU a HR ŘEDITEL ROKU vyhlašuje.

O platformě #ČESKObudoucnosti

Platforma #ČESKObudoucnosti je nezisková, nepolitická a nezávislá platforma, právně zastřešená Asociací Studentů a Absolventů, která vznikla v roce 2008. Jejím cílem je spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti. To dělá v různých formách už 15 let a podporuje tím vizi: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Propojuje aktivní osobnosti, podnikatele, učitele a ředitele škol, leadery na vysokých školách, zástupce neziskovek a nadací, politiky, zástupce velkých korporací a média. Ty, kteří dlouhodobě podporují talent, inteligenci a šikovnost lidí v Česku. Ty, kteří už mění nebo chtějí proměnit Česko na „mozkovnu světa“. Díky špičkovému vzdělávání.

S touto vizí také realizuje projekty, které mají vizi Česka pomoct dosáhnout. Každý rok se těchto aktivit a programů účastní stovky tisíc studentů a absolventů. Za 15 let existence to dohromady bylo několik milionů lidí, občanů ČR.

#ČESKObudoucnosti je platforma otevřená každé osobě a organizaci, která se chce na budoucnosti Česka svým dílem také podílet a ztotožňuje se se sdílenou vizí a posláním.

Zdroj včetně ©foto ČTK, LJM