Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna, do Slivence jsou od dnešního dne prodlouženy linky č. 4, 5 a 94

Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna

do Slivence jsou od dnešního dne prodlouženy linky č. 4, 5 a 94

Praha, 13. října 2023 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zprovoznil druhou
a závěrečnou etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, tj. úsek mezi Holyní a Slivencem. Vznikla zde nová trať o délce 415 metrů ukončena smyčkou Slivenec, kde byla vybudována také stejnojmenná výstupní a nástupní zastávka. Výstavba druhého úseku trvala 253 dnů, resp. 36 týdnů. Jejím zhotovitelem byla společnost STRABAG Rail, stejně jako prvního úseku. Smluvní náklady na výstavbu druhé etapy činí 233,1 milionů korun. Dnes od 14. hodiny DPP do Slivence prodloužil provoz denních tramvajových linek č. 4 a 5. A od dnešního nočního výjezdu budou až do Slivence nově jezdit také spoje noční tramvajové linky č. 94.

Vybudováním druhého úseku tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec má tramvajová síť v Praze nově celkem 146,3 kilometrů. Samotná nová smyčka Slivenec je jednokolejná se dvěma předjízdnými kolejemi s kapacitou až deset článkových tramvají o délce minimálně 30 metrů: po třech ve vnitřní a střední koleji a čtyři na vnější koleji. Součet délky kolejí ve smyčce je 945,5 metrů. Největší podélné stoupání na trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec je právě v nově postaveném úseku, hned za zastávkou Holyně směrem k ulici U Náhonu, kde dosahuje až 53 ‰. V těsném sousedství samotné nové tramvajové tratě, v prostoru mezi ulicemi U Náhonu, K Barrandovu a smyčkou Slivenec nadále pokračují intenzivní stavební práce. Jedná se u výstavbu obchodního centra Kaufland.

 

Do Slivence je od dnešní 14. hodiny prodloužen pravidelný provoz na denních linkách č. 4 a 5. Linka č. 4 je nově prodloužena o celý úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec, kam bude jezdit o pracovních dnech mezi 6. a 20. hodinou. Zatímco linka č. 5, která původně jako jediná jezdila do Holyně, je prodloužena o závěrečný úsek do Slivence. Nově bude do Slivence zavedena také noční tramvajová doprava. Linka č. 94 je od dnešního nočního výjezdu prodloužena o úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec. První pravidelný spoj dnes do Slivence přijel ve 14:06 na lince č. 4, na lince č. 5 pak ve 14:11. První pravidelný spoj ze Slivence odjel ve 14:13 na lince č. 4, ve 14:17 pak na lince č. 5.

 

V souvislosti se zahájením provozu na tramvajové trati Holyně – Slivenec dochází k přejmenování autobusových zastávek:

 • Slivenec na Škola Slivenec
 • Slivenecká na V Bokách

 

„Tramvajové linky jsou klíčovou součástí veřejné hromadné dopravy v Praze, která je pak opěrným bodem dopravního systému metropole. Proto podporujeme prodlužování těch existujících a budování nových, a to i v závislosti na rozrůstání obytné zástavby. Razím vizi, že všechny druhy dopravy mají mít podporu hlavního města a Pražané mají mít volbu si vybrat, co každému z nich vyhovuje,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

 

„Letos Praha skutečně zažívá tramvajový boom. Na konci června jsme zprovoznili bezmála dva kilometry dlouhou novou trať do Libuše, dnes otevíráme trať do Slivence včetně smyčky a příští týden předáme do užívání důležitou trať Divoká Šárka – Dědina. Děláme vše pro to, aby pokračoval i v dalších letech a tramvajové trati se propojily po celém obvodu města do tramvajového okruhu. Pevně věřím, že brzy začneme stavět novou trať na Václavském náměstí a příští rok také prodloužíme trať na Pankráci až k obchodnímu centru Arkády. Aby dokončená tramvajová trať do Slivence naplno využívala svůj potenciál, TSK pokračuje v projektových přípravách plošného záchytného parkoviště na konečné zastávce zhruba pro 120 až 150 parkovacích míst. Součástí tohoto projektu je i požadavek na umístění kolárny v logické návaznosti na propojení pěších a cyklistických vazeb na tramvajovou dopravu,“ dodává Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

 

„Jedním z našich cílů je rozvíjet lokálně bezemisní druhy veřejné dopravy, ke kterým tramvajová bezesporu patří. Velmi si cením také plánované výsadby v okolí nové konečné zastávky. Dopravní podnik zde vysadí celkem 39 stromů. Po obvodu točny je již nyní vysazeno téměř 15 tisíc keřů,“ náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast živ. prostředí a klimatického plánu.

 

„Příklad nové tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec je nejen ukázkou koncepčního plánování, o které se poslední tři roky snažíme, ale také ukázkou, jak by se správně měla stavět tramvajová infrastruktura. Nejdříve má vzniknout trať jako základ budoucího bulváru, a teprve kolem něj nová čtvrť. Dnes je postaveno náměstí Olgy Scheinpflugové, na něm dokončeny bytové domy, máme zprovozněnu tramvajovou trať, kolem které se dál bude rozrůstat nová čtvrť. Noví obyvatelé se sem budou stěhovat už do čtvrti s fungující kapacitní dopravní obsluhou. Opakem je trať Divoká Šárka – Dědina, kterou teprve nyní dostavujeme do už existujícího sídliště a obytné čtvrti. Tam ve větší části po více než třiceti letech doháníme to, co už mělo dávno fungovat,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna, do Slivence jsou od dnešního dne prodlouženy linky č. 4, 5 a 94„Za poslední 4 roky zažívá Praha tramvajový boom a já to považuji za správný směr. Víme, že na Barrandově vznikne nové bydlení pro asi 8 000 Pražanů a současně s bytovou výstavbou se rovnou naplánuje a postaví i dopravní infrastruktura, aby se místní mohli díky tramvaji dostat pohodlně a rychle do školy, do práce nebo na nákup. Díky tomu bude místo dobře fungovat, a lidem se tu bude dobře žít. Chtěla bych také poděkovat Adamovi Scheinherrovi, který v minulém volebním období projekty nových tramvajových tratí společně s Dopravním podnikem připravoval a dotáhl k realizaci.

Za naší městskou část Prahu 5 mně těší, že by zde měla vyrůst nová školka, obchodní dům a další občanská vybavenost. Dopravní situaci na Pětce určitě by také určitě pomohlo a moc se přimlouvám za plánované P+R parkoviště, které by mělo vzniknout na konečné v tramvajové smyčce Slivenec a které by zachytilo automobily dojíždějící do Prahy, aby místní nepřicházeli o parkovací místa v ulicích,“ doplňuje Radka Šimková, starostka městské části Praha 5.

„Dokončení tramvajové trati do zastávky Slivenec velmi vítám. Pro obyvatele Slivence zde už funguje pohodlné pěší propojení chodníkem a nově otevřeným podchodem. Nicméně z našeho pohledu je ještě nutné dokončit pěší propojení do Holyně, které zatím chybí, a také vybudovat parkoviště P+R tak, aby trať mohla sloužit i pro obyvatele ze spádové oblasti Středočeského kraje, tedy především z nedalekého Ořecha, Jinočan či Zbuzan a také pro lidi z Lochkova či ze vzdálených lokalit Slivence. A doufám, že v blízké době zde také vznikne bezpečné parkování pro kola,“ říká Jana Plamínková, starostka městské části Praha – Slivenec.

„V posledních několika letech jsme v Praze zprovoznili celou řadu nových tramvajových tratí nebo smyček, Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec je z nich první dokončená ucelená trať zakončena smyčkou. Díky tomu jsme mohli z linky č. 5 uvolnit obousměrné tramvaje KT8, které využijeme na linkách do Libuše a na Pankrác. Zejména na Pankráci je zhruba od ledna 2025 budeme potřebovat na náhradní tramvajovou dopravu při výstavbě metra D a budování přestupu mezi stanicemi Pankrác D a C, kdy bude stanice Pankrác pro cestující zhruba rok uzavřena,“ doplňuje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Rozvojové plány města počítají, že prakticky každá tramvajová radiála by mohla být ještě prodloužena či dále rozvětvena. V případě té barrandovské jsme se však dostali již opravdu do cílového bodu ve Slivenci. Právě proto je zde vybudována velkorysá smyčka se dvěma předjízdnými kolejemi, což je pro náš tramvajový provoz příjemná změna po řadě minimalistických úvratí,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Vzhledem ke geotechnickým podmínkám a koordinaci se třetími osobami se jednalo o neočekávaně náročnou stavbu, realizovanou ve velmi krátkém čase. Jsem rád, že se podařilo, i přes značné komplikace, dodržet termín zprovoznění trati. Pevně věřím, že kompletní tramvajová trať, realizována v rámci dvou etap výstavby, bude hl. m. Praze a DPP dlouho a dobře sloužit,“ uzavírá Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel STRABAG Rail.

„Evropské fondy, konkrétně Operační program Doprava, soustavně přispívají k rozvoji městské dopravy na území hlavního města. Na prodloužení metra A do Motola to bylo celých 27 mld. Kč, nepostradatelná miliardová podpora jde i na modernizaci příměstských železničních tratí. Evropské peníze pomohly i k výstavbě nového úseku tramvajové trati do Slivence: 163 mil. Kč z celkových 325 milionů v první etapě. Vyúčtování této, druhé etapy ještě není uzavřeno, ale půjde opět o příspěvek v řádu stovek milionů korun. Je dobře, že Praha umí evropských peněz smysluplně využívat ve prospěch občanů,“ uvedl Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Popis úseku Holyně – Slivenec

Za zastávkami Holyně trať navazuje na první úsek Sídliště Barrandov Holyně a je dále vedena v přímém směru k ulici U Náhonu. V tomto úseku dosahuje maximální podélný sklon až 53 ‰. Po překřížení ulice U Náhonu trať pokračuje obloukem západním směrem, v severní poloze od ulice K Barrandovu, v souběhu s obslužnou komunikací k budoucímu obchodnímu centru, které zde v době zprovoznění tratě vznikalo. Podélný sklon tratě je zde 20 ‰. Také v tomto úseku je trať uložena na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, kromě přejezdu a přechodu přes ulici U Náhonu, který je asfaltový. Po zhruba 250 metrech od křížení s ulicí U Náhonu je trať ukončena smyčkou Slivenec se stejnojmenným párem zastávek, výstupní a nástupné, které jsou společné pro všechny linky. Zastávky jsou bezbariérové, stejně jako jejich přístup od Slivence.

Od smyčky vede nový chodník směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu, kde nájezdovou rampou navazuje na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením do samotného Slivence. Pěší vzdálenost od nástupní zastávky Slivenec k ulici Ke Smíchovu je necelých 500 metrů.

Zajímavosti ze stavby úseku Holyně – Slivenec

Při výstavbě druhého úseku tramvajové tratě Holyně – Slivenec byly provedeny zemní práce
a vytěženo více než 160 tisíc tun zeminy. Na celkem 2 407 m2 tratě je tramvajový svršek v mlatu, 343 m2 tvoří zákryt z litého asfaltu a 190 m2 žulová dlažba. Na trati je naistalováno 1 864 betonových
a 733 dřevěných pražců, čtyři výhybky a celkem 182,5 tun kolejnic typu NT1 (107,483 tun) a 49E1 (75,034 tun). Na 44 stožárech (40 ocelových a čtyřech betonových) jsou nataženy bezmála tři kilometry (2 892,25 metrů) trolejového drátu. V rámci sadových úprav bylo vysázeno, zejména v okolí smyčky Slivenec 14 900 keřů a vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám, tj. teplu a suchu, bude až v průběhu letošního listopadu vysazeno 39 stromů.

Nejdůležitější milníky tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec

 • 1999 – tramvajová trať Sídliště Barrandov – Holyně je zakotvena v Územním plánu hl. m. Prahy
 • Prosinec 2006 – trať získala kladné stanovisko posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • 2010 – do Územního plánu hl. m. Prahy je doplněn úsek Holyně – Slivenec včetně smyčky
 • Únor 2014 – celá trať Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec získala pravomocné územní rozhodnutí
 • Říjen 2020 – první úsek Sídliště Barrandov – Holyně získal pravomocné stavební povolení
 • červen 2021 – slavnostní zahájení výstavby prvního úseku Sídliště Barrandov – Holyně
 • Únor 2022 – druhý úsek Holyně Slivenec získal pravomocné stavební povolení
 • dubna 2022 – slavnostní zahájení pravidelného provozu na prvním úseku Sídliště Barrandov – Holyně
 • února 2023 – slavnostní zahájení výstavby druhého úseku Holyně – Slivenec

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM