Ypsilonka rozjede jazzem dvouleté oslavy svých šedesátin

Ypsilonka rozjede jazzem dvouleté oslavy svých šedesátin

V úterý 31. října od 19:30 se ve velkém sále Studia Ypsilon uskuteční Slavné narozeniny a my aneb Večerní jazz je lásky čas,

první z řady oslavných představení a událostí, které divadlo pro tuto i příští sezonu chystá v rámci oslav svých šedesátin, jež vztahuje jednak k datu svého založení (1963), tak i k uvedení první premiéry, kterou byla autorská hra Jana Schmida Encyklopedické heslo XX. století (1964). Druhou ještě podzimní událostí bude v úterý 21. listopadu v 17:17 uvedení prvního dílu nového dokumentárního cyklu Akta Ypsilon v malém sále Studia Ypsilon, jež bude doprovázet ve foyer také malá fotografická výstava mapující svérázné počátky Studia Ypsilon.

O mimořádném večeru Slavné narozeniny a my aneb Večerní jazz je lásky čas se nedávno vyjádřil zakladatel a dosavadní lídr Ypsilonky Jan Schmid v rozsáhlém rozhovoru pro MF Dnes:

„Je pozváno mnoho hostů a bude to především o hudbě, která je s Ypsilonkou propojena všemi možnými způsoby od začátku. Půjde převážně o improvizovaný večer plný nejen jazzu, ale taky vážné hudby aj. Téma vzniklo už před lety, když jsme hostovali v USA a v Kanadě. Bylo to na výletě Ypsilonky lodí na Tisíc ostrovů na řece Sv. Vavřince v Kanadě. Zastavili jsme u jednoho z nich, kde stál letní dům Irvinga Berlina, před kterým jsme si všichni společně potichu zazpívali jeho Alexander’s Ragtime Band. Tehdy se zrodil nápad věnovat jemu i dalším swingovým velikánům, jako byli Gershwin, Goodman, Crosby, Astaire, ale i jiným a i současným osobnostem v oboru někdy v květnu v Ypsilonce narozeninový jazzový večer… To jsme poprvé uskutečnili teprve vloni a pro velký úspěch zopakovali ještě dvakrát…“ V úterý 31. října se tak mimořádný večer odehraje už počtvrté, ovšem tentokrát, i když nejen, právě k šedesátinám legendární pražské scény.

Všichni, kteří si pamatují, ale hlavně ti, kteří si nepamatují, jsou následně 21. listopadu zvaní na zahájení cyklu dokumentárních večerů Akta Ypsilon,

během kterých se Ypsilonka hodlá trochu vracet a porovnávat vlastní minulost s dneškem. Promítat se budou záznamy slavných inscenací Studia Ypsilon, ale také mezioborově „napříč“ se o tom bude besedovat i s několika hosty různých profesí. První díl i s doprovodnou fotografickou výstavou ve foyer bude věnovaný počátkům Ypsilonky. Součástí bude beseda s tvůrci a pamětníky a také projekce středometrážního filmu Carmen nejen podle Bizeta, který podle stejnojmenné inscenace, uvedené Janem Schmidem roku 1966, natočil ve vzrušené době roku 1968 Evald Schorm.

Velkou událostí, jež v rámci oslav šedesátin proběhne ještě do konce roku, bude ve dnech 4. a 5. prosince 2023 Českou televizí realizované natáčení autorské hry Jana Schmida Spálená 16, současné kmenové inscenace Studia Ypsilon, odkrývající historii domu, kde divadlo sídlí, a potažmo celé ulice, s přispěním dosud největšího počtu (až pětadvacet) účinkujících v historii Ypsilonu.

Zdroj včetně ©foto ČTK, LJM