Praha Staré město z letadla

Hlavní město Prahu obhájilo rating u agentury Moody’s

Radě hlavního města byla předložena k informaci aktualizace ratingové zprávy mezinárodní ratingové společnosti Moody‘s. Město obhájilo své stávající ratingové hodnocení na úrovni Aa3 s negativním výhledem.

Podle závěrů agentury odráží úvěrový profil hlavního města trvale silnou ekonomickou pozici města, jeho obezřetné finanční řízení a vysokou pravděpodobnost, že by vláda ČR (rovněž s ratingem na úrovni „Aa3 negativní“) poskytla podporu, pokud by město čelilo akutnímu nedostatku likvidity. Hodnocení Prahy zůstává trvale na velmi dobré úrovni.

„Jsem rád, že Praha dosáhla na takto kvalitní hodnocení, které nás řadí na úroveň Irska, Belgie či Tchaj-wanu. Ratingová firma tak potvrdila, že finance města jsou v dobré kondici a město je solidním partnerem pro investory. Pevně doufám, že se makroekonomická situace České republiky zlepší natolik, abychom v příští aktualizaci dosáhli na rating Aa3 se stabilním výhledem,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Jedná se o podstatnou informaci zejména pro potencionální a stávající investory, kteří poskytli městu úvěr či koupili dluhopisy města. Například u stávajících závazků města vůči Evropské investiční bance je ratingové hodnocení zohledněno v rámci smluvních podmínek.

Negativní výhled odráží celkově negativní výhled české ekonomiky a její vliv na ekonomické a finanční vazby mezi vládou ČR a krajskými a místními samosprávami. Kvůli těmto vazbám by se mohl výhled Prahy změnit na stabilní v případě stabilizace ratingu České republiky, a to za předpokladu, pokud Praha bude i nadále disponovat vysokou likviditou a nízkou úrovní dluhu.

Praha i nadále generuje provozní přebytky, které budou významným zdrojem financování kapitálových výdajů, a zároveň zachovává svou rozsáhlou likvidní rezervu. Rating města je omezen flexibilitou příjmů, které jsou závislé na výkonnosti národního hospodářství.

Zdroj TZ, ilustrační foto © Luboš J. Marek, FAST SHOTS, s.r.o. ,  LJM