Advokát v Evropě

Rozsah služeb poskytovaných společností Advokát v Evropě

Hlavní oblastí služeb poskytovaných právnickou kanceláří Advokát v Evropě, jsou případy spadající do oblasti dědictví a odškodnění, a také zrušení zákazu vstupu na území států schengenského prostoru.

Pokud žijete mimo hranice Evropy nebo pracujete v některém ze států EU, jistě vás zaujme její nabídka, která je určena lidem, kteří důvěřují pouze odborníkům, kteří se mohou pochlubit nejlepším vzděláním a vynikající přípravou k plnění svých funkcí.

Rozsah služeb poskytovaných společností Advokát v Evropě.

Tyto úkoly se týkají oblastí práva, které pro osoby pracující v zahraničí, souvisí s jejich každodenním životem a situacemi, které se mohou stát doslova každému z nás. Často k tomu dochází zcela nečekaně. Proto, rozhodnete-li se pro spolupráci s mezinárodní kanceláří Advokát v Evropě, můžete počítat s profesionální pomocí v případech, které souvisí s: • nehodami v zemědělství, • dopravními nehodami, • dědictvím po příbuzných, • smrtí blízké osoby, • tělesnými úrazy a hospitalizací, • odškodněními za úrazy při práci. Každé z těchto témat se týká situací, s kterými se můžete setkat žijete-li nebo pracujete-li v zahraničí.

Získáte právní pomoc bez ohledu na to, kde aktuálně pracujete.

Tyto a další informace si můžete ověřit, navštívíte-li webové stránky kanceláře, které najdete na adrese https://advokatvevrope.cz/. Najdete tam také údaje potřebné k navázání spolupráce s pobočkami firmy, které obsluhují klienty na územích jednotlivých států, mezi něž v současnosti patří: • Ukrajina, • Česká republika, • Itálie, • Německo • a Turecko.

Navštívením blogu, který se nachází na domovské stránce kanceláře, se dozvíte také, jak získat dědictví ve Španělsku, obdržet odškodnění za pracovní úraz, který se stal ve Švýcarsku nebo na Kypru, a jak vyřešit případ repatriace z libovolné země světa.

Činnost s mezinárodním dosahem a spolupráce s nejlepšími odborníky z oboru práva.

Odškodnění, dědictví a repatriace, to nejsou jediné právní situace, s nimiž se specialisté spolupracující s firmou Advokát v Evropě, dokáží efektivně vypořádat nebo je vyřešit ve váš prospěch. Ostatní služby zahrnují problémy, s nimiž se setkávají Poláci žijící v zahraničí, jako jsou: • vedení mezinárodního arbitráže, • korporační spory, • inkasní služby, • a ochrana autorských práv.

Od svého vzniku, což je od roku 2009, se společnost rozhodla vybudovat svou pozici na trhu a získat důvěru klientů díky víře v kompetence právníků, které zaměstnává. Tato koncepce se brzy projevila bilancí ve formě stálé spolupráce s více než 200 osobami ve 21 zemích světa. Využíváním služeb kanceláře můžete počítat s odbornou pomocí ze strany: • advokátů, • právních poradců, • koncipientů a advokátních aplikantů, • znalců a lékařů.

Podpora, která vám umožní jednou provždy vyřešit vaše právní problémy.

Kromě toho firma zajišťuje svým klientům bezplatnou právní pomoc, vedení případů jak v přípravném řízení, tak soudním a možnost dosáhnout v co nejkratším čase maximálně vysoké odškodnění. Recenze klientů, kteří již využili služeb Advokát v Evropě, znějí dostatečně povzbudivě, aby vás mohly přesvědčit k navázání spolupráce a účinnému vyřešení záležitostí, které často zbytečně mohou připravit o klid a o pocit spokojenosti se životem.

Zdroj včetně ©foto TZ | PR, LJM