Automatické větrání a požární odvětrávání - představujeme

Automatické větrání a požární odvětrávání – představujeme

Ve světě moderních technologií a automatizace má své místo také inteligentní větrání a odvětrávání. Jednou z firem, která se tímto oborem zabývá, je společnost PK otvírače oken.

Neomezuje se pouze na inteligentní řešení pro automatizované denní větrání a otevírání oken, ale nabízí také právě pokročilé systémy pro požární odvětrání. Co si pod jednotlivými termíny představit?

Systémy požárního odvětrávání

Cílem je zajištění bezpečnosti budov a ochrany majetku i životů pomocí systémů, které při požáru odvádějí z budovy kouř, teplo a toxické plyny. To je zásadní pro efektivní evakuaci a zásah hasičů, a zároveň pomáhá minimalizovat škody na majetku​​. Vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez kouře, což zlepšuje podmínky pro bezpečný únik a záchranu osob, zvířat i majetku.

Požární odvětrání je klíčové především v rizikových prostorách, jako jsou výrobní haly nebo budovy s velkým počtem osob, kde je tento systém vyžadován předpisy nebo doporučen projektantem požární ochrany.

V kontextu požárního odvětrání hraje zásadní roli také koncept chráněných únikových cest (CHÚC). Tyto cesty jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečný prostor pro evakuaci lidí v případě požáru, a zároveň zajišťovaly efektivní odvod kouře a přívod čerstvého vzduchu.

V rámci systémů požárního odvětrání je na místě také vysvětlit pojmy přirozené větrání, které se skládá z větracích otvorů umístěných v nejvyšším bodě odvětrávaného prostoru a otvorů pro přívod vzduchu z volného prostoru, a nucené větrání, které využívá ventilátory pro odvod kouře. Tato řešení jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti a efektivity v případě požáru.

V budovách s nainstalovaným systémem požárního odvětrání dochází k automatické aktivaci těchto systémů v případě požáru, čímž se zajišťují únikové a evakuační cesty, snižuje se tepelná expozice požáru na stavbu a spolupracuje s ostatními protipožárními systémy. To je v kontrastu s budovami bez těchto systémů, kde hromadění kouře může ohrozit uživatele a komplikovat zásah hasičů. Otevření budovy v takovém případě může paradoxně podporovat další hoření přiváděním kyslíku​​.

Automatické větrání a otevírání oken

Laicky řečeno se jedná o systémy, které ovládají okna v budovách a místnostech a to buď mechanicky nebo elektricky. Možné je nastavitelné otevírání oken pro denní větrání, a to i v případě okenních konstrukcí se špatným přístupem – velmi vysoká okna, vysoké stropní konstrukce, výrobní haly, zasedací sály, střešní světlíky apod.

Využití najdeme ale i v běžném každodenním životě. Automatické otevírání oken ocení například hendikepované osoby, které na manuální otevírání nedosáhnou. Časté a neocenitelné je pak automatické otevírání oken skleníků s čidly na teplotu nebo vlhkost. Jednoduše je možné nastavit pravidla pro otevírání a zavírání za určitých podmínek a systém bude vše řídit za vás.

Zdroj včetně ©fota PR, LJM