Vítězslav Kaliba úřad práce www.pestrapraha.cz

Vítězslav Kaliba zvítězil ve výběrovém řízení

Někdejší starosta se stal ředitelem Úřadu práce v Praze

Krajskou pobočku Úřadu práce pro hlavní město Prahu řídí od října 2023 Vítězslav Kaliba (42).  Zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném v souladu se služebním zákonem. Předtím působil jako zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje.  Několik let také zastával funkci starosty obce Bašť a pracoval i jako tajemník Úřadu městské části Praha 20. Úřad práce ČR je klíčovou státní institucí v oblasti zprostředkování zaměstnání, poskytování podpor v nezaměstnanosti, rekvalifikací
a poskytování nepojistných sociálních dávek (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na péči atd.).

Na pozici ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hlavní město Prahu jsem nastupoval s vizí pomáhajícího a klientsky přívětivého úřadu, který dokáže efektivně pomoci nejen klientům v nelehkých životních situacích, ale také klientům, kteří přišli o své zaměstnání a hledají odpovídající uplatnění na trhu práce tak, aby mohli plně nastartovat svoji novou kariéru. Samotný kontakt s úřadem práce však není částí klientů z několika důvodů vnímán pozitivně. Mým posláním tedy mj. je tyto jednotlivé důvody popsat a postupnou prací se podílet na změně vnímání úřadu práce směrem k uvedené vizi,“ shrnuje Vítězslav Kaliba.

Upozorňuje, že pro stabilizaci a následný rozvoj krajské pobočky úřadu práce je důležité vnímat jednotlivé oprávněné podněty od klientů, vyhodnocovat statistická data a následně v rámci nastaveného legislativního rámce upravovat jednotlivé interní procesy pro efektivnější a časově rychlejší vyřizování svěřené agendy. „Potýkáme se však se značným množstvím neobsazených služebních míst, což se samozřejmě negativně odráží na celkové výkonosti naší pobočky úřadu práce a na lhůtách, ve kterých se pohybujeme. Pozitivní změna již ale začíná být patrná,“ vysvětluje Vítězslav Kaliba.

Vítězslav Kaliba působil několik let na Krajském úřadě Středočeského kraje, kde se vypracoval až na zástupce ředitele. Čtyři roky také byl starostou středočeské obce Bašť, kde je již od roku 2010 opakovaně volen do zastupitelstva, a zkušenosti sbíral i jako tajemník Úřadu městské části Praha 20. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a Vysokou školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, postgraduálně pak veřejnou správu. Mezi jeho koníčky patří například potápění, americké historické automobily, kdy sám je majitelem vozu Cadillac z roku 1973, a také se zabývá sebeobranou a první pomocí – je certifikovaným instruktorem sebeobranného systému Krav Maga a instruktorem První pomoci.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof k jeho nástupu říká: „Praha je jako jeden z nejbohatších regionů celé Evropy a centrální český region v podstatě světem sám o sobě. Je zde dlouhodobě velmi nízká nezaměstnanost, což je dobře. Paradoxně to ale působí problémy nám, protože zde dlouhodobě máme problém získat nové kvalitní pracovníky.  Musíme o to více postupně budovat obraz Úřadu práce jako zajímavého a seriózního zaměstnavatele, který se postupně mění v efektivní státní organizaci, která dokáže pomoci lidem v různých životních situacích. Právě proto jsme vybrali nového pana ředitele Kalibu, který má přes své relativní mládí bohaté zkušenosti z veřejné sféry jak na komunální tak krajské úrovni. Věřím, že si povede dobře, ze své pozice se ho budu snažit maximálně podpořit,“ uzavírá generální ředitel Krištof.

Na podzim loňského roku byla v souladu se zákonem o státní službě vyhlášena výběrová řízení na místa ředitelů Krajských poboček Úřadu práce ČR. Do výběrového řízení se přihlásily desítky kvalitních zájemců nejen z řad zaměstnanců Úřadu práce, ale i z dalších státních institucí či soukromého sektoru. V čele Krajských poboček Úřadu práce ČR nyní stojí osm nových ředitelů, v dalších krajích pozici obhájili ředitelé dosavadní.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM