Světový unikát znovu svítí zprovoznění kubistické lampy Pestrá Praha www.pestrapraha.cz

Světový kubistický unikát znovu svítí

Kubistická lampa je opět v provozu

Městský správce veřejného osvětlení, Technologie hlavního města Prahy, v uplynulých dnech opravil a znovu uvedl do provozu kubistickou lampu, která stojí v rohu Jungmannova náměstí nedaleko restaurace U Pinkasů.

Světový unikát znovu svítí zprovoznění kubistické lampy Pestrá Praha www.pestrapraha.czSvětový unikát znovu svítí zprovoznění kubistické lampy Pestrá Praha www.pestrapraha.cz„Jedná se o unikát na celém světě – jediná kubistická lucerna stále v provozu. Představuje esenci pražské kubistické architektury. Sám sloup i lampa jsou tak nádherné, že vás jistě okouzlí a inspirují k návštěvě dalších kubistických a rondokubistických památek ve městě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, Jiří Pospíšil.

Lampa byla v druhé polovině loňského roku zrestaurována. Kromě poškozeného svítidla znamenal hlavní problém poškozený kabel ve zcela zaneseném průchodu tělesem lampy. „Servisní technici THMP odvrtáním zkorodovaného materiálu zprůchodnili původní železnou trubku uvnitř kamenného dříku a zavedli nový kabel. Při práci bylo potřeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození lampy. Do lucerny jsme na závěr instalovali novou výbojku a celkově ji vyčistili,“ doplnil Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP. Pro opravu bylo zapotřebí získat i povolení památkářů k demontáži lucerny.

Kubistická lampa architekta Emila Králíčka byla vytvořena v roce 1913 jako součást Adamovy lékárny na Václavském náměstí.

Sloup z umělého kamene tvoří na sebe postavené komolé jehlany. Kubistický tvar má i lucerna z kovu a skla, netradiční součástí lampy je kamenné sedátko. Lampa se spíná současně s pražským veřejným osvětlením se západem slunce daného dne.

THMP je správcem a servisním partnerem široké škály technologických zařízení v metropoli. Vlajkovou lodí společnosti je péče o síť veřejného osvětlení, nasvěcuje také pražské památky a zajišťuje světelnou vánoční výzdobu a stromy. Dále se stará o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telematické systémy, veřejné a věžní hodiny a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Pro všechny technologie provozuje nonstop jednotný dispečink pro hlášení poruch a řízení servisních zásahů, kterých provede přes 25 tisíc ročně. THMP se podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a působí jako městský obchodník s energiemi. Cílem THMP je fungující město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM