Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla Pestrá Praha www.pestrapraha.cz

Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla

Pražské poříční oddělení Policie ČR má nově upravená stání pro služební plavidla.

Významně tím bude zlepšena akceschopnost Policie ČR na Vltavě i celého Integrovaného záchranného systému. Nové plovoucí garáže na Veslařském ostrově v Praze umožňují bezpečné stání pro pět lodí a přístup k nim za každého počasí. Moderní projekt ve čtvrtek slavnostně uvedli do provozu primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, náměstek ministra dopravy Václav Bernard, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek a Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR).

Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla Pestrá Praha www.pestrapraha.cz„To, že Ředitelství vodních cest ČR vybavilo stání služebních plavidel poříčního oddělení Policie ČR v Praze na Veslařském ostrově plovoucím molem s dalbami, které umožňují bezpečné stání služebních plavidel i za největších povodní, je nesmírně dobrou zprávou pro Pražany. Je tím posílena bezpečnost, která je pro vedení Prahu jednou z největších priorit,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

„Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje rozvoj vodní dopravy. Nestačí jen stavět vodní cesty a přístaviště, ale je potřeba zajistit i zázemí pro bezpečnost na vodě. Význam činnosti policie na českých vodních cestách dále narůstá spolu se zvyšujícím se počtem malých rekreačních plavidel,“ prohlásil Václav Bernard, náměstek ministra dopravy.

„Pražské poříční oddělení zajišťuje širokou a zároveň vysoce specifickou škálu činností souvisejících s bezpečností na vodních plochách, k čemuž potřebuje kvalitní zázemí pro personál a také pro používanou techniku. Těší mě, že se za výrazného přispění Státního fondu dopravní infrastruktury podařilo vybudovat tolik potřebné plovoucí garáže,“ poděkoval policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.

Stání tvoří dvě kryté garáže pro služební plavidla zajišťující dozorovou činnost a zásahy policie na řece. Jedno ze stání disponuje zdvihacím zařízením umožňujícím vyzdvihnout loď o hmotnosti až 10 tun do výše metr nad hladinu pro pravidelnou kontrolu a údržbu. Molo se také může pohybovat s hladinou Vltavy, garáže tak neohrozí ani největší povodně, jaké Praha zažila v roce 2002.

Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla Pestrá Praha www.pestrapraha.czCelkové náklady na vybudování dosáhly částky 23,1 milionu korun vč. DPH a financoval je Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizovala společnost Metrostav DIZ, s.r.o.

„Ředitelství vodních cest ČR v rámci své investiční akce vybavilo v roce 2015 stání služebních plavidel na Veslařském ostrově plovoucím molem s dalbami. V loňském roce jsme pak molo modernizovali a doplnili o nové plovoucí garáže, které poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům,“ popisuje Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR.

„Při realizaci projektu jsme využili naše bohaté zkušenosti z výstavby plovoucích mol. Stavbu jsme provedli v souladu se smluvními podmínkami FIDIC, což prakticky znamená dodávku ‚na klíč‘. Sami jsme připravili projektovou dokumentaci, navrhli konstrukci a provedli výstavbu. Věříme, že modernizace stání přinese policistům větší bezpečnost při manipulaci s plavidly a usnadní jim výkon služby,“ říká Milan Hromádka, ředitel společnosti Metrostav DIZ.

Zdroj: včetně ©foto TZ, LJM